vijver2.JPG Hole_9_aankomst.jpg hole_5_afslag.JPG header_schaerweijde.jpg
 

Over de Business Club

Club32 is de Business Club van Schaerweijde. Club32 verbindt bedrijfsleven en sport. Zo kan Schaerweijde topsport én breedtesport blijven bieden in Zeist. De leden van Club32 werken aan activiteiten die leuk, leerzaam en lucratief zijn, exclusief voor leden.

Het is de missie van Club32 om ondernemers met een roodzwart hart bij elkaar te brengen om samen in en rondom Schaerweijde leuke en nuttige dingen te gaan doen. Hiermee wordt niet alleen de hockeytop gesteund, maar ook het hockey in de volle breedte van deze prachtige familieclub. Door een gevarieerd programma, met allerlei activiteiten, bouwen we ons gezelschap verder uit, waarmee we onze persoonlijke en ook zakelijke contacten versterken, want dat gaat samen.

Schaerweijde heeft de doelstelling om de komende jaren, op het mooie complex aan de Hein Bottingalaan, topsport en breedtesport te accommoderen. Dat vraagt veel van de leden en vrijwilligers. Daar krijgen ze ook veel voor terug (sportiviteit, fitheid, lol, sociale contacten, ontwikkeling, samenwerken, etc.).

Ook op management en bestuurlijk niveau is een bijdrage van weldenkende mensen die iets kunnen regelen of bijdragen welkom. Vandaar dat een groep ondernemers en ondernemende directeuren/managers met een warm hart voor de hockysport en Schaerweijde zichzelf heeft verbonden tot Club32, vernoemd naar het oprichtingsjaar van Schaerweijde; 1932.

 

What's in it for you?

De Business Club organiseert enkele leerzame, lucratieve of leuke activiteiten gedurende het jaar, zowel sport als bedrijfsleven gerelateerd. Rondom wedstrijden van H1, speciale lezingen, BBQ met het gezin, links met andere Business Clubs, gala, etc etc. De meerwaarde is groot. Geen afgezaagde bijeenkomsten maar hoogwaardige activiteiten waar u en uw gast gezien kunnen worden.

Er is ook de Club32 Privilege Card waarmee u bijvoorbeeld tijdens thuiswedstrijden met voorrang wordt geholpen bij de bar en de rekening thuisgestuurd krijgt. Tevens kunt u, op vertoon van uw Card, parkeren op het terrein van Profit. Die parkeerplaatsen zijn voor u gereserveerd tijdens thuiswedstrijden van Heren 1.

What's in it for the Club?

Het lidmaatschap van Club32 bedraagt € 1500,-. Een bedrag dat wordt aangewend om alle activiteiten en het ondersteunen van de hockeysport op Schaerweijde te kunnen realiseren. De helft van het jaarlijks batige saldo geldt als generieke bijdrage aan ZSV Schaerweijde. De andere helft wordt aangewend voor een of meer specifieke, door Club32 uitgekozen, doelen binnen Schaerweijde. Uiteraard spreken we daar jaarlijks over.

Het lidmaatschap van Club32 loopt gelijk met het verenigingsjaar van Schaerweijde, dus van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgend jaar. Opzegging van het lidmaatschap tegen het einde van het verenigingsjaar is mogelijk bij het bestuur tot en met 31 juli van elk jaar, bij gebreke waarvan het lidmaatschap weer met een jaar wordt verlengd. En zo verder. 

De contributie wordt jaarlijks in augustus bij de leden gefactureerd.

Klik hier om contact op te nemen met de Business Club.