header_schaerweijde.jpg vijver2.JPG Hole_9_aankomst.jpg hole_5_afslag.JPG
 

Ontstaan van de SAS

Begin jaren ’80 van de vorige eeuw werd het gaandeweg duidelijk dat kunstgras de toekomst was. De KNHB had zelfs laten weten dat spelers van clubs die niet over kunstgras beschikten, niet meer door vertegenwoordigende elftallen zouden worden uitgenodigd. Kortom, kunstgras was voor een club als Schaerweijde noodzaak.

Teneinde de mogelijkheden daartoe, met name de financiële, te onderzoeken, kwam op 18 oktober 1983 een aantal mensen bij elkaar.  De sporthal met daarnaast een grasveld was een paar jaar daarvoor al gerealiseerd. Op die gedenkwaardige 18e oktober kwam o.a. ter sprake om de kuil die er lag t.b.v. de hal en het toenmalige veld 1, uit te breiden, oftewel het hele complex plus een nog aan te kopen stuk terrein af te graven. Dat aanvankelijk onwaarschijnlijke idee is uitgewerkt en bleek haalbaar. 
Vanaf oktober 1983 heeft het bijna 7 jaar geduurd voor het eerste zand eruit gehaald werd. Daarna duurde het nog 3,5 jaar voor de laatste zandauto het terrein verliet. En onderwijl moesten hockeyers en golfers hun sport kunnen blijven beoefenen. Dat is een hele puzzel geweest. Op een kunstgrasveld kon de club zo lang niet wachten, dus is dat met eigen middelen en inspanningen in 1985 naast de hal aangelegd.

Vandaag de dag zal een groot deel van de leden niet weten hoe Schaerweijde er vóór 1994 uitzag en wat de mammoetontzanding allemaal teweeg heeft gebracht. Daarom zijn enige foto’s bijgevoegd. 
Bij de aanleg van de Jan Weverhal werd duidelijk dat vastgoeddeskundigheid was vereist bij de omvangrijke vastgoedprojecten van de vereniging. Toen de wens ontstond kunstgrasvelden aan te leggen, werd daarom de Stichting Kunstgrasvelden opgericht, met onder meer vastgoeddeskundigen in het bestuur. 
In 1990 werd deze stichting omgevormd tot de huidige Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS). 
Door splitsing van accommodatie en vereniging kon bovendien gebruik gemaakt worden van een gunstige BTW-regeling. De gronden van de vereniging zijn op 1 januari 1990 in economisch eigendom overgedragen aan de SAS. Hierbij kon destijds gebruik gemaakt worden van een vrijstelling van overdrachtsbelasting. De SAS is verantwoordelijk voor de investeringen in het complex en het onderhoud hiervan. Dat is vandaag de dag nog steeds de situatie.

De SAS is weliswaar een eigen onafhankelijk instituut, maar werkt uitsluitend ten behoeve van de verenging en haar leden.