vijver2.JPG header_schaerweijde.jpg hole_5_afslag.JPG Hole_9_aankomst.jpg
 

Doel en functie SAS

Schaerweijde is gelegen op een groot gebied van ongeveer 150.000 m2. Anders dan bij veel andere sportverenigingen in Nederland, die hun sportcomplex huren van de gemeente, is Schaerweijde de trotse eigenaar van dit hele terrein.

Er ligt een volwaardige 9 holes golfbaan, voorzien van oefengreens en een gloednieuwe drivingrange.

Het complex beschikt over 5 kunstgrasvelden, een clubhuis met terras en een sporthal. Daarnaast bevindt zich op het terrein een groot parkeerterrein. De resterende delen vormen natuurgebied. 

Het beheer van dit totale complex is niet eenvoudig en vergt bijzondere expertise. Denk aan onderhoud en herstel, renovaties en verbouwingen. Denk verder aan het afsluiten van allerlei contracten en financieringen ten behoeve van Schaerweijde. Ook allerlei fiscale aspecten spelen hierbij een rol.

Daarom heeft Schaerweijde in het verleden besloten om het totale complex in (economische)
eigendom over te dragen aan een nieuw op te richten stichting. Deze stichting heet Stichting Accommodatie Schaerweijde, afgekort SAS.

Het bestuur van de SAS bestaat momenteel uit vier personen, die samen beschikken over voldoende kennis op financieel, bouwtechnisch, fiscaal en juridisch terrein. Ook beschikken de bestuursleden samen over een brede kennissenkring op deze gebieden. Daar waar de bestuursleden van het verenigingsbestuur, hockey- en golfbestuur relatief vaak wisselen (de gemiddelde zittingsduur is ongeveer 3 jaar), nemen de bestuursleden van de SAS veel langer (10 jaar of meer) zitting in het bestuur. Dit komt de continuïteit van Schaerweijde ten goede. In de SAS wordt zo immers veel kennis opgebouwd, waar Schaerweijde en haar besturen (vereniging, hockey en golf) hun voordeel mee kunnen doen. 

Fiscaal heeft deze structuur ook grote voordelen. 
Anders dan de Vereniging ZSV Schaerweijde zelf, mag de SAS betaalde BTW (meestal 21%) over de investeringen in en exploitatiekosten van het complex terugvragen bij de belastingdienst. Hier staat tegenover dat de velden aan de leden ter beschikking gesteld worden waarover 9%  BTW wordt afgedragen. Dit per saldo aanzienlijke voordeel geldt niet voor de Vereniging ZSV Schaerweijde zelf. Op deze wijze wordt jaarlijks  bespaard op

De SAS is er voor Schaerweijde en staat Schaerweijde ook ten dienste. De SAS wil altijd creatief meedenken met Schaerweijde, handelt en denkt ook in het belang van Schaerweijde, maar heeft uiteindelijk, als eigen rechtspersoon en met haar eigen (financiële) verplichtingen tegenover de bank, de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en de gemeente Zeist, haar eigen verantwoordelijkheid.

De voorzitter van het Verenigingsbestuur (VB) is geen bestuurslid van de SAS. Hij wordt echter altijd uitgenodigd voor de SAS vergaderingen, is daarbij ook altijd aanwezig en vervult daarin een actieve rol. Hij ontvangt ook de notulen van die vergaderingen. Op die wijze houden Schaerweijde en SAS de lijnen kort, weten zij wat er over en weer speelt en kan de SAS Schaerweijde optimaal ten dienste zijn.