vijver2.JPG header_schaerweijde.jpg Hole_9_aankomst.jpg hole_5_afslag.JPG
 

Arbitrage - Opleiding en Begeleiding Scheidsrechters

1. CS+ opleiding


Heb jij plezier in het fluiten? Heb je het fluiten al een beetje in de vingers, maar wil je graag nog meer leren en beter worden? Dat kan! Speciaal voor jou is er de Clubscheidsrechter PLUS (CS+) opleiding.


Dit is een praktijkopleiding op Schaerweijde waarin je persoonlijke begeleiding krijgt van een KNHB-leercoach en workshops volgt om de theorie onder de knie te krijgen.De CS+ opleiding is voor iedereen die al inhet bezit is van een clubscheidsrechterskaart, plezier heeft in het fluiten en graag verder wil leren. Er geldt geen leeftijdsgrens.


Wil jij deze opleiding volgen? Mail naar [email protected] De opleiding duurt gemiddeld een seizoen.


Meer informatie vind je in het boekje CS+ informatie cursist.


2. Begeleiding voor scheidsrechters


Als beginnende scheidsrechter sta je er na het regelexamen niet alleen voor. Als je aangeeft dat je het leuk vindt om te gaan fluiten dan zorgen wij ervoor dat een ervaren scheidsrechter je ondersteunt bij de eerste paar wedstrijden.

Dat geeft meer zelfvertrouwen en verhoogt het plezier in het fluiten.


Fluit je al langer maar wil je je zelf verbeteren dan kan dat ook. Een mailtje naar de arbitragecommissie is voldoende. Wij zoeken dan contact en maken afspraken over een begeleidingstraject.


3. Regelcursus / opleiding clubscheidsrechter


De KNHB is overgestapt op een heel nieuwe leeromgeving voor de regelcursus en de opleiding tot clubscheidsrechter. Deze nieuwe interactieve leeromgeving kun je in je eigen tijd, thuis achter de computer volgen. Ook is het nu mogelijk de cursus op een tablet of mobiele telefoon te doorlopen. De gehele cursus bestaat uit zes modulen en een proefexamen. Afhankelijk van de antwoorden die je geeft, komen bepaalde vragen terug om ervoor te zorgen dat de leerstof goed wordt verwerkt. Het is daarom van belang dat alle modules geheel worden afgemaakt.


Schaerweijde hecht een groot belang aan regelkennis. Dit komt niet alleen de spelvreugde en het hockeyniveau ten goede. Een goede regelkennis draagt ook bij aan een veilig en respectvol sportklimaat.


Schaerweijde heeft met de introductie van de nieuwe leeromgeving de spelregels met betrekking tot de verplichte regelcursus aangepast.


A- jeugd


A spelers zijn niet speelgerechtigd zonder behaald regelexamen. Heb je het regelexamen niet gehaald neem dan zo snel mogelijk contact op met de arbitragecommissie.

Coaches en managers zijn verantwoordelijk voor het niet laten spelen van jeugdleden zonder geldig regelexamen.


Eerste jaars B jeugd (en 2e jaars zonder kaart)


Alle eerste jaars B zijn verplicht om examen te doen. Dat wordt per team georganiseerd. Je krijgt daarvoor ongeveer drie weken voor het examen per mail een oproep. Je hebt dan meer dan voldoende tijd om de interactieve leeromgeving af te maken.


Sanctiebeleid A en B jeugd


Op de examendag is er voorafgaand aan het examen een verplichte herhalingsles waarin de puntjes op de i worden gezet.


Twee dagen na ontvangst van de eerste email is je inschrijving onherroepelijk. (je hebt dus maximaal twee dagen om per email te reageren indien je op de aangegeven dag geen examen kunt doen) Daarna wordt alleen bij bijzondere omstandigheden dispensatie verleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juiste emailadres in LISA.


Je mag pas examen doen als je alle zes modulen voor 100 % hebt afgemaakt. De laatste controle vindt plaats op de avond voor het examen om 22.00 uur.


Schaerweijde betaalt de kosten van de de opleiding en het eerste examen indien op tijd alle zes modules voor 100% zijn afgemaakt en de kandidaat aanwezig is in de herhalingsles en het examen. In alle andere gevallen worden de kosten van het examen vermeerderd met administratiekosten in rekening gebracht. Op dit moment bedragen deze kosten € 12,50


Indien je zonder geldige reden de cursus niet afmaakt of niet op komt dagen bij het examen ben je vanaf de examendatum niet meer speelgerechtigd totdat het examen is gehaald.


Ouders D jeugd


Gaat je kind in de D jeugd spelen dan is minimaal één van de ouders verplicht het regelexamen te halen. Afspraken hierover worden teamgewijs via de manager gemaakt. Gemaakte afspraken zijn bindend en bij niet nakomen worden kosten doorbelast. Indien ook een tweede keer de afspraken niet worden nagekomen wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie van Schaerweijde.


Senioren en ouders van jeugdleden


Ook senioren en ouders van jeugdleden worden aangemoedigd de regelcursus te volgen. Na het behalen van het examen ontvang je dan een clubscheidsrechterskaart en kun je jouw team en andere teams helpen door te fluiten. Als je wilt deelnemen kun je dit kenbaar maken aan de arbitragecommissie. Die neemt contact op en maakt nadere afspraken over de examendatum. Bij niet nakomen van de gemaakte afspraken worden wel de kosten doorbelast.