header_schaerweijde.jpg hole_5_afslag.JPG Hole_9_aankomst.jpg vijver2.JPG
 
Nieuwsafbeelding
Agenda, notulen van de twee laatst gehouden ALV's, jaarverslag hockeybestuur 2016-2017 en alle financiële stukken liggen ter inzage in het clubhuis en kunnen ook worden bekeken via de site:
eerst inloggen dan tag Club dan tag Documenten Alle 7 documenten die betrekking hebben op de ALV van 20 juni staan ...
Nieuwsafbeelding
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 20 juni as om 20.00 uur in de lounge van het Clubhuis.
U bent allen van harte welkom.
...
Nieuwsafbeelding
Verenigings-, Golf- en Hockeybestuur van Schaerweijde nodigen alle bij Schaerweijde betrokken leden, ouders, trainers en relaties uit voor de Nieuwjaarsreceptie. Deze vindt plaats op:
Zondag 8 januari, van 16.00 uur tot 17.30 uur
Tijdens deze receptie wordt bekend gemaakt welke prijzen de Schaerweijde-win ...
Nieuwsafbeelding
Noteer vast even in je agenda: op dinsdag 29 november houdt Schaerweijde in de lounge van het clubhuis een extra ALV. Gisteravond werd duidelijk dat het quorum om een statutenwijziging (log hiervoor in, kies dan Club - Documenten - Algemene Ledenvergadering) te kunnen doorvoeren, niet aanwezig was. De statuten en reglementen bepalen in dat geval ...
Nieuwsafbeelding
Op 15 november houdt Schaerweijde de najaars-ALV. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal ook een voorstel worden ingediend de statuten te wijzigen. Bij een voldoende opkomst zal een tweede ALV, die in geval van nood op 29 november zal worden gehouden, niet nodig zijn. Deze vergadering staat der traditie getrouw het jaarverslag van Schaerwei ...
Nieuwsafbeelding
Op 15 november houdt Schaerweijde de najaars-ALV. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal ook een voorstel worden ingediend de statuten te wijzigen. Bij een voldoende opkomst zal een tweede ALV, die in geval van nood op 29 november zal worden gehouden, niet nodig zijn. Deze vergadering staat der traditie getrouw het jaarverslag van Schaerweij ...
Nieuwsafbeelding
Schaerweijde heeft er twee Leden van Verdienste bij: Elena Zieleman en Marja Verdonk. Tijdens de Algemene Leden Vergadering droeg Michael van der Knoop, voorzitter van Schaerweijde Hockey beide dames voor. Bij acclamatie werd de voordracht door de vergadering overgenomen. Introductie van Marja en Elena is een hachelijke zaak: ze hebben ...
Nieuwsafbeelding
Vanavond wordt de Algemene Leden Vergadering van Schaerweijde gehouden. 
Op deze ALV presenteert het hockeybestuur haar jaarverslag.
Aanvang 20.00 uur, clubhuis Schaerweijde.

Laat je ook hier zien en horen voor Schaerweijde!
...
De begroting van ZSV Schaerweijde 2016-2017 met bijlage en het Jaarverslag Hockey staan gepubliceerd op "Mijn Schaerweijde" (het inlogdeel van de site). Dit kunt u vinden onder Club/Documenten/Algemene Ledenvergadering. Kunt u niet inloggen, of u weet niet hoe? Stuur een mail naar [email protected] .
...
Nieuwsafbeelding
1 april grap ??? Lang gewacht en gekomen !! Onze lounge is opnieuw geschilderd en voorzien van nieuw meubilair en gordijnen. Vandaag wordt de laatste hand gelegd onder leiding van de commissie die zich daar mee bezig heeft gehouden: Alette Geerts, Gemmie Bos en Simone Dijkema. Ze hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de led ...
De notulen van de ALV d.d. 17 november 2015 en de het herziene Huishoudelijk Reglement staan gepubliceerd op Mijn Schaerweijde (het inlogdeel van de website). Deze documenten staan gepubliceerd onder club/documenten/Algemene Ledenvergadering / Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Kunt u niet inloggen (zelfde code als de a ...
De agenda voor de ALV d.d. 17 november 2015, het jaarverslag 2014-2015 , de notulen van de ALV van 16 juni 2015, de jaarrekening en de concept statuten en HR staan gepubliceerd op Mijn Schaerweijde (het inlogdeel van de website). Deze documenten staan gepubliceerd onder club/documenten/Algemene Ledenvergadering.
Kunt u niet ...
Nieuwsafbeelding
Op dinsdag 17 november wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden in de golflounge van het clubhuis om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. ...
De notulen van de ALV d.d. 16 juni 2015 staan gepubliceerd op Mijn Schaerweijde (het inlogdeel van de website). Het document staat gepubliceerd onder club/documenten/Algemene Ledenvergadering.
Kunt u niet inloggen (zelfde code als de app) of weet u niet hoe? Stuur een mail naar [email protected]
...
Golf is een van de weinige sporten waar een leeftijdsverschil van 25 jaar (of meer) geen belemmering hoeft te zijn om samen te genieten van het spel. Zelfs op professioneel niveau winnen veertigjarige spelers nog van de veelal fittere twintigers! Een ideale sportbeoefening voor (groot)vaders en –moeders met hun (klein)kinderen dus. Maar d ...
De agenda voor de ALV d.d. 16 juni 2015 en de notulen van de ALV d.d. 25 november 2014 staan gepubliceerd op Mijn Schaerweijde (het inlogdeel van de website). Deze documenten staan gepubliceerd onder club/documenten/Algemene Ledenvergadering.
Kunt u niet inloggen (zelfde code als de app) of weet u niet hoe? Stuur een m ...
Nieuwsafbeelding
Het gebeurt de laatste tijd steeds vaker dat er spelende (hockey) kinderen op de golfbaan en oefenfaciliteit worden gesignaleerd. Hierdoor is recent behoorlijke schade aan de oefengreen en ontstaan. Ook levert het regelmatig gevaarlijk situaties op. Daarom vragen wij u allen erop toe te zien dat er geen spelende kinderen op de golfbaan lope ...
Nieuwsafbeelding
Vanuit het verenigingsbestuur brengen wij het volgende bericht van Schaerweijde Golf onder uw aandacht:
Golf is een van de weinige sporten waar een leeftijdsverschil van 25 jaar (of meer) geen belemmering hoeft te zijn om samen te genieten van het spel. Zelfs op professioneel niveau winnen veertigjarige spelers nog van de veelal fi ...
Nieuwsafbeelding
In de pauze van Schaerweijde - Rotterdam hebben de wethouders Roy Luca (milieu) en Jacqueline Verbeek (sport) van Zeist het startschot gegeven voor de actie ZZZ, wij maken er een sport van! Zeist Zonder Zwerfafval heeft als doel zwerfvuil overal in Zeist te bestrijden. Dus ook op en rond de sportvelden. Plastic en ander zwerfvuil is een grote ...
Nieuwsafbeelding
Op dinsdag 25 november vindt in het clubhuis vanaf 20.00 uur een Algemene Leden Vergadering plaats. De penningmeesters geven voorafgaand aan deze ALV op 19 november een toelichting op de cijfers. Zie hiervoor elders op deze site.
De agenda voor 25 november en de notulen van de ALV van 24 juni jl. staan inmiddels op het besloten deel van d ...
Nieuwsafbeelding
Op dinsdag 25 november wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden in de golflounge van het clubhuis om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. ...