hole_5_afslag.JPG Hole_9_aankomst.jpg vijver2.JPG header_schaerweijde.jpg
 

Vertrouwenscommissie

Wat is de vertrouwenscommissie?

Sporten bij Schaerweijde moet gebeuren in een vertrouwde omgeving, waarin spelers en betrokkenen zich veilig voelen. Helaas gebeuren er soms dingen, die zorgen voor gevoelens van onveiligheid bij betrokkenen. De vertrouwens- commissie van Schaerweijde is ingesteld om het Verenigingsbestuur te adviseren over het creƫren en behouden van een veilige en vertrouwde omgeving, meldingen hierover grondig te onderzoeken en eventuele problemen tijdig te signaleren en op te lossen.

De leden van de vertrouwenscommissie zijn: Merel Veen (06-19234053), Michiel van Eersel (06-83838668) en Berend Berendsen (06-53112206).

Waarom deze informatie?

Voor de goede werking van de vertrouwenscommissie is het belangrijk dat leden van en betrokkenen bij Schaerweijde de vertrouwenscommissie weten te vinden en geen drempel ervaren om zaken aan de vertrouwenscommissie voor te leggen. Daarom leggen wij in dit overzicht uit wie we zijn en wat we doen.

Voor welke zaken kan ik contact opnemen?

De vertrouwenscommissie behandelt meldingen van leden en betrokkenen over omstandigheden bij Schaerweijde of gedrag van leden van of betrokkenen bij Schaerweijde. Meldingen die in behandeling worden genomen kunnen bijvoorbeeld gaan over geweld, pesten en bedreigingen via sociale media, seksuele intimidatie of ieder ander ongewenst gedrag. Meldingen over technische zaken, zoals elftalindelingen, of over problemen met betrekking tot de accommodatie, worden niet door de vertrouwenscommissie behandeld.

Houd een vermoedelijke misstand niet voor jezelf, maar kom in actie. Je wordt als melder niet gezien als verklikker, maar als iemand die de afgesproken waarden en normen van Schaerweijde hoog in het vaandel heeft staan. Alleen met jouw hulp kan Schaerweijde de gewenste, bij onze vereniging passende, integriteit en betrouwbaarheid in stand houden.

Hoe gaat de vertrouwenscommissie met mijn gegevens om?

De vertrouwenscommissie hecht veel waarde aan de belangen van alle betrokkenen bij een voorkomend geval en zorgt ervoor dat de privacy van de betrokkenen wordt gewaarborgd.

Hoe kan ik een melding maken?

U kunt een melding maken bij één van de commissieleden of via [email protected].

Ik heb een melding gemaakt. En nu?

Als u een melding hebt gemaakt, neemt één van de commissieleden contact met u op. Als de melding voor behandeling door de vertrouwenscommissie in aanmerking komt, dan zullen we dat verder met u bespreken. Dan bespreken we ook welke commissieleden de zaak zullen behandelen, welke acties we gaan ondernemen en hoeveel tijd daarmee gemoeid zal zijn. De vertrouwens-commissie streeft ernaar om de behandeling van een melding zo snel mogelijk af te handelen. Commissieleden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij een melding, worden bij de behandeling daarvan niet betrokken.

Als het nodig is dat er gesprekken met betrokkenen worden gevoerd, dan gebeurt dat in beginsel door tenminste twee commissieleden. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en worden in een afgesloten ruimte gevoerd. Van de gesprekken wordt een verslag opgemaakt.

Naar aanleiding van de gesprekken en het onderzoek geeft de vertrouwenscommissie een advies aan het Verenigingsbestuur. Het Verenigingsbestuur besluit uiteindelijk of en zo ja, welke acties ondernomen zullen worden. Hierover vindt zo nodig nog overleg plaats met de vertrouwenscommissie. De communicatie over eventuele acties naar aanleiding van het onderzoek gebeurt door het Verenigingsbestuur.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar [email protected], of neem contact op met één van de commissieleden.