hole_5_afslag.JPG header_schaerweijde.jpg vijver2.JPG Hole_9_aankomst.jpg
 

Schaerweijde Ondersteunings- en Schenkingsplan 2014

Helpt u mee Schaerweijde weer financieel gezond te maken?

Het afgelopen jaar zijn we als bestuur druk doende geweest om goed en volledig inzicht te krijgen in de financiële situatie van Schaerweijde en grip te krijgen op de uitgaven en opbrengsten van onze club.

Na enkele jaren van forse tekorten op de exploitatie van de vereniging hebben we het afgelopen boekjaar met een positief resultaat van circa € 25.000,-- kunnen afsluiten. Dit is echter nog onvoldoende om het negatieve eigen vermogen van de vereniging weg te werken. 

We hebben ons als bestuur onder andere tot doel gesteld om zo snel mogelijk weer een financieel gezonde club te worden. Dat is geen eenvoudige opgave. Iedereen zal dat ook merken of heeft dat al gemerkt (bijv. door de verhoging van de contributies, geen of minder geld voor grote investeringen etc.).

Gelukkig draait de Sponsorcie op volle toeren en is Businessclub 32 zeer voortvarend van start gegaan. Een en ander zal ongetwijfeld bijdragen aan de groei van het positieve saldo van Schaerweijde. Maar dit is niet genoeg. 

Daarom hebben we het Schaerweijde Ondersteunings- en Schenkingsplan (SOS plan) 2014 uitgewerkt. Dit plan is volledig fiscusproof.

In het kort komt dit plan er op neer dat van iedere euro die u aan Schaerweijde schenkt, de vereniging 100% overhoudt, terwijl het u, afhankelijk van het belastingtarief, 48 tot 62 cent kost.

Uitleg SOS plan 2014

Het plan is gebaseerd op een beproefde interessante fiscale regeling die inmiddels door diverse sportverenigingen en andere charitatieve instellingen met succes is ingezet. De enige voorwaarde is dat u ieder jaar, met een minimum van 5 jaar, een bepaald bedrag verstrekt.

Hoe werkt het?

U schenkt jaarlijks een bedrag van minimaal € 100,-- (natuurlijk mag dat ook een veelvoud van dit bedrag zijn). Als u dit bedrag minimaal 5 jaren schenkt, is dit bedrag volledig aftrekbaar van de door u betaalde belasting. Afhankelijk van het tarief dat u maximaal betaalt, heeft u recht op een aftrek, waardoor de belastingdienst 52%, 42% of 38% meebetaalt aan dit plan.

Schenking per jaar

€ 100,--

€ 200,--

€ 300,--

€ 500,--

Dan kost het u bij een maximaal belastingtarief van 

52%

€ 48,--

€ 96,--

€ 144,--

€ 240,--

42%

€ 58,--

€ 116,--

€ 174,--

€ 290,--

38%

€ 62,--

€ 124,--

€ 186,--

€ 310,--

Meedoen is eenvoudig

Vul het formulier "overeenkomst periodieke gift ZSV Schaerweijde” in en stuur het op naar het postadres van Schaerweijde of deponeer het in de brievenbus bij het clubhuis. Wij zorgen ervoor dat deze overeenkomst ook door de vereniging wordt ondertekend. Een kopie exemplaar zal u worden toegezonden.

Mocht na het lezen van deze brochure uw interesse zijn gewekt, maar heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met ondergetekenden. Zij lichten het graag nader toe!

Er hebben zich al een behoorlijk aantal leden spontaan gemeld die in elk geval mee willen doen. Daar zijn we zeer blij mee! We hopen met dit plan een mooie oplossing te hebben gevonden voor de financiële uitdaging waar we voor staan.

Met vriendelijke groet, 

Eelco Craanen     [email protected]    06-29086856

Roel Hart            [email protected]             06-21284856

Ik ben trots op mijn club en steun Schaerweijde