header-schaer-website-v6.jpg
 

Vacatureoverzicht

Een vereniging als Schaerweijde kan niet zonder vrijwilligers. 

We zijn een vereniging voor en door leden, zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan. En het is juist zo leuk om samen met andere vrijwilligers ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt!

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar ouders/spelers die zich willen inzetten voor onze vereniging:

 • Hockeybestuur Clubbeleving
 • Vrijwilligersburo (1-2 vrijwilligers)
 • Technisch coördinator Meisjes A

Hieronder vind je de uitgebreide profielomschrijvingen van bovenstaande vacatures.

Wij hopen dan ook dat jullie, ouders van onze jeugd of zelf spelend bij Schaerweijde, jullie steentje willen bijdragen en ons komen helpen. Meer handen maken meer werk.

Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.

-----------------------------------------------------------------------------

VACATURE – Hockeybestuur Clubbeleving


1. Plaats in de organisatie

Het bestuurslid Clubbeleving is een nieuwe functie en maakt deel uit van het hockeybestuur. Hij/zij wordt door de ledenvergadering benoemd op voordracht van het zittende bestuur, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en is dan herkiesbaar.

  

2. Korte karakteristiek van de functie

Het bestuurslid Clubbeleving is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de clubbeleving in de breedste zin des woords van Schaerweijde hockey. Hij/zij voert bestuurstaken uit, verbindt de vele geledingen binnen de club en ondersteunt de commissies die onder hem/haar vallen bij hun vragen op het gebied van clubbeleving. Daarnaast begeleidt en ondersteunt hij/zij andere vrijwilligers die activiteiten uitvoeren op het gebied van clubbeleving. Hoewel de functie primair beleidsmatig van aard is, wordt van hem of haar verwacht dat hij/zij zelf ook activiteiten oppakt. 


3. Taken/aandachtsgebieden

 

 • is vanuit het bestuur aanspreekpunt voor alle clubbeleving van Schaerweijde hockey;
 • draagt zorg voor goede informatievoorziening en coördineert de samenhang tussen de verschillende commissies voor clubbeleving;
 • is verantwoordelijk voor de verschillende commissies en eindverantwoordelijk voor hun activiteiten: Feestcommissie Jeugd, Feestcommissie Senioren, Speakers & DJ's, Jeugdbestuur, Sportiviteit & Respect en diverse commissies voor de nodige clubbeleving, bv toernooien;

 4. Communicatielijnen (intern)

 

 • Het algemeen bestuurslid communiceert bij zijn/haar werkzaamheden met de bestuursleden en in overleg met hen dan wel direct met, met name:
 • bestuurslid PR & Communicatie (oa bewaking van het merk Schaerweijde & consistentie in communicatie) 
 • sponsors (ism de voorzitter van de sponsorcommissie/Club32);
 • voorzitters van de commissies die onder hem / haar vallen;
 • verenigings- en officemanager (oa planning en accommodatie);
 • horeca en bestuursverantwoordelijke VB (oa personeel en inkoop).

5. Rapportagelijnen (intern)

Het bestuurslid rapporteert over zijn/haar werkzaamheden aan het Schaerweijde hockeybestuur


6. Functieprofiel 

 

 • ervaring met het organiseren van evenementen en feesten kan een meerwaarde zijn;
 • is een verbinder tussen verschillende geledingen en doelgroepen;
 • beleidsmatig ingesteld en vindt het tegelijkertijd leuk om de handen uit de mouwen te steken; 
 • kan het gezicht van de club zijn/ worden op het gebied van gezelligheid en clubcultuur.

 7. Competenties

Het bestuurslid Clubbeleving is:

 

 • communicatief, neutraal, transparant, positief en verbindend;
 • in staat om vrijwilligers te enthousiasmeren en stimuleren;
 • in staat om het hogere doel in de gaten te houden en verbinding te leggen;
 • goed in staat om standpunten en ideeën van anderen over te brengen;
 • kan samen met anderen een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijk resultaat.

 8. Tijdsbesteding

Gemiddeld 4-6 uur per week (incl. weekend) met enkele pieken in het seizoen van 8-12 uur per week. 


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het huidige bestuurslid Oswin van den Boer op 06-55253344 of [email protected] of de voorzitter Hockeybestuur Reinoud Imhof op 06-53112021 of [email protected]VACATURE – Vrijwilligersburo (1-2 vrijwilligers)

Het vrijwilligersburo van Schaerweijde, onder leiding van Patricia le Gras, is op zoek naar versterking. Het vrijwilligersburo heeft onder meer tot taak:

·        Het opzetten en beheren van profielschetsen voor alle vrijwilligersfuncties binnen de club in samenwerking met de diverse commissies;

·        Het beheren van het organigram met alle vrijwilligers;

·        Het ondersteunen van het bestuur met het uitbouwen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid;

·        Het plaatsen van profielschetsen van openstaande posities op de site en verspreiding via andere sociale media;

·        Het actief werven van vrijwilligers voor de verschillende commissies en hockeylijnen;

·        Het zijn van vraagbaak voor vrijwilligers;

·        Het aanschrijven van leden en ouders bij openstaande posities inclusief de inventarisatie van wat leden/ouders bij aanmelding hebben opgegeven;

·        De contacten leggen en onderhouden tussen geïnteresseerden en de betrokken commissie of hockeylijn;

·        Het inplannen van bardiensten gedurende het seizoen in overleg met de barmanager;

Het bestuur wil het vrijwilligersburo verder professionaliseren, de belasting voor het vrijwilligersburo beter verdelen en door de versterking meer mogelijkheden ontwikkelen om de leden en ouders beter te bereiken en te stimuleren een vrijwilligersfunctie op te pakken. 

We zijn op zoek naar leden/ouders die belangstelling hebben om aan de verdere professionalisering mee te helpen. Daarbij kan een achtergrond bij een search(advies)buro of vrijwilligersorganisatie en/of als HR functionaris natuurlijk van meerwaarde zijn.

De tijdsbelasting zal ca 2-4 uur per week belopen. 

Voor verdere informatie kan er contact worden opgenomen met Reinoud Imhof ([email protected] of 0653112021) of Patricia le Gras ([email protected]). Aanmeldingen kunnen worden gericht aan [email protected]


VACATURE: Technisch coördinator Meisjes AFunctie

TECHNISCH COÖRDINATOR

Plaats in de organisatie

De technisch coördinator rapporteert aan de manager TC.

 

De technisch coördinator wordt benoemd door de manager TC van de lijn.

Kandidaten worden binnen de junioren breedte commissie eerst voorgedragen, vóór ze worden gevraagd.

Korte omschrijving

 

Taken en aandachtsgebieden

Is verantwoordelijk voor:

 • De hockey technische en tactische begeleiding van de coaches.
 • De technisch coördinator stimuleert de overdracht van speelstijl, hockey-taal en coaching vaardigheden, [van en naar de coaches in samenwerking met de SCA en de hoofdtrainer].
 • Signaleert de behoefte aan en initieert begeleiding bij coaches om de brug te slaan tussen de theorie en praktijk.
 • Is mede verantwoordelijk voor de organisatie van (ouder)informatieavonden, selectietrainingen en coachavonden samen met de LC
 • Geeft signalen door van ontwikkelingen, problemen en kansen op teamniveau naar het junioren breedte commissie.
 • Conformeert zich en draagt het beleid uit van de club
 • De technisch coördinator benoemt de coaches na voordracht in de junioren breedte commissie.

Teamvormingsproces

 • De technisch coördinator bezoekt een aantal keer per jaar alle teams van de lijn om de technische ontwikkelingen van de spelers en het team te volgen, bij te sturen, te versnellen en te beoordelen.
 • Coördineert het beoordelingsproces van de individuele speler met behulp van beoordelingsstaten van de coaches en trainers.
 • Stelt het team voor volgend seizoen samen met behulp van alle beoordelingsgegevens en de uitkomsten van de selectietrainingen c.q. beleidsafspraken.
 • Maakt de eindevaluatie van spelers en van het team samen met de hoofdtrainer en de lijn coördinator. In overleg met junioren breedte commissie en de jongste jeugd commissie. 

Communicatielijnen (intern)

De technisch coördinator is aanspreekpunt voor de coach. In situaties, waar de ouders en de coaches er niet uit komen helpt de technisch coördinator.

 

De technisch coördinator stemt af met de hoofdtrainer, technisch manager en lijn coördinator.

 

De technisch coördinator overlegt met de manager TC’s.

Rapportagelijnen (intern)

De lijn coördinator rapporteert over zijn werkzaamheden aan de Manager LC’s

Competenties

Organisatievermogen

Integriteit

Discreet

Communicatie vaardigheden

Hockey kennis

Integriteit

Een technisch coördinator kan niet gelijktijdig manager/coach zijn in dezelfde lijn.

Bij de JJ vanwege de speeltijden, ook niet van andere lijnen

De partner van de technisch coördinator kan niet coach of manager zijn in de dezelfde lijn.

 

De technisch coördinator moet een Verklaring van Onbesproken Gedrag overleggen.


Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.