header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Vacature Voorzitter Verenigingsbestuur

VB = verenigingsbestuur  |  21-12-2020
Wordt u de nieuwe voorzitter van Schaerweijde?

Bent u betrokken bij het wel en wee van Schaerweijde? Bent u in staat om de lange termijn belangen van Schaerweijde goed te behartigen? Wilt u zich inzetten voor een goede balans tussen hockey, golf en horeca? En kunt u zich ongeveer tien uur per week vrij maken voor onze prachtige vereniging? Dan is deze functie u op het lijf geschreven! 

De huidige voorzitter vereniging Roel Hart heeft in de ALV van 25 november 2020 kenbaar gemaakt in de ALV van maart 2021 te zullen aftreden als voorzitter vereniging. Dat betekent dat het VB op zoek is naar een nieuwe voorzitter vereniging om zijn taak over te nemen.

In het functieprofiel hieronder leest u alles over de functie en de sollicitatieprocedure.

Functieprofiel Voorzitter Zeister Sport Vereniging Schaerweijde

De Zeister Sport Vereniging Schaerweijde is een grote club waar golf en hockey naast elkaar worden beoefend door jong en oud, zowel op hoog (top)niveau alsook recreatief. De club heeft momenteel ongeveer 2600 leden. De sport wordt beoefend op het prachtige complex aan de Hein Bottingalaan in Zeist. Het complex van Schaerweijde is juridisch eigendom van de vereniging, economisch is de Stichting Accommodatie Schaerweijde (SAS) eigenaar daarvan.

De sporten worden georganiseerd binnen twee afzonderlijke afdelingen, de afdeling hockey en de afdeling golf, elk met hun eigen volwaardige besturen en commissies. Ook de horeca ten behoeve van de beide afdelingen is georganiseerd in een aparte afdeling horeca.

De vereniging wordt bestuurd door het verenigingsbestuur (VB) bestaande uit (momenteel) zes bestuursleden. Dat zijn de voorzitter vereniging, penningmeester, secretaris en commissaris horeca. Het VB wordt verder gecompleteerd door de voorzitter hockey en de voorzitter golf, die q.q. zitting hebben in het VB. De drie voorzitters vormen samen het dagelijks bestuur (DB) van de vereniging.

Het VB is voornemens het VB uit te breiden met een zevende bestuurslid, het bestuurslid accommodatie. Een vacature voor die nieuwe functie is reeds eerder gepubliceerd op de website van Schaerweijde. Als het de ALV behaagt, zal het VB dus uit zeven bestuursleden gaan bestaan.

De huidige voorzitter vereniging Roel Hart heeft in de ALV van 25 november 2020 kenbaar gemaakt in de ALV van maart 2021 te zullen aftreden als voorzitter vereniging, een en ander na een bestuursperiode van circa 3,5 jaren. Dat betekent dat het VB op zoek is naar een nieuwe voorzitter vereniging, om zijn taak over te nemen

Voorzitter Vereniging Z.S.V. Schaerweijde

De voorzitter vereniging geeft zowel leiding aan het VB als aan de Algemene Leden Vergadering (ALV).

In voorkomend geval (namelijk daar waar het niet specifiek hockey of golf betreft, omdat in die situaties de voorzitter hockey of voorzitter golf de eigen afdeling vertegenwoordigen) vertegenwoordigt hij de vereniging bij interne en externe aangelegenheden (nieuwjaarsrecepties vereniging, gemeente etc.). Ook vormt hij het eerste aanspreekpunt voor onze Ereleden en in iets mindere mate de Leden van verdienste van onze vereniging.

De voorzitter vereniging dient – overigens net zoals het VB zelf en met gepaste afstand - het reilen en zeilen in de afzonderlijke afdelingen te bewaken. De primaire verantwoordelijkheid van het VB en daarmee ook van de voorzitter vereniging is het behartigen van de belangen van Schaerweijde als geheel en dat ook op de wat langere termijn.

Een belangrijke taak van het VB en de voorzitter vereniging is het bewaren van de juiste balans tussen de diverse afdelingen (hockey, golf en horeca), een en ander op een wijze dat zij goed blijven samenwerken, elkaar versterken en daar waar mogelijk ook oog hebben voor de belangen van de andere afdeling en Schaerweijde als geheel.

De voorzitter vereniging is geen lid van de SAS, maar neemt wel altijd deel aan de reguliere vergaderingen van het bestuur van de SAS, ontvangt daartoe de agenda, notulen en jaarverslagen en onderhoudt op die wijze de band met de economisch eigenaar het complex.

De voorzitter vereniging onderhoudt ook nauw contact met de penningmeester vereniging en ziet met hem en de overige leden van het VB toe op een (blijvende) gezonde financiële huishouding van de vereniging en alle daarmee verbonden entiteiten. De begroting en jaarcijfers van de vereniging vormen weliswaar een optelsom van de diverse afdelingen, maar vormen juridisch en financieel één geheel.

Hoewel de huidige en de vorige voorzitter vereniging in hun dagelijkse leven advocaat zijn, vormt dat geen vereiste. In wezen is de voorzitter vereniging een generalist, enige financiële kennis strekt wel tot aanbeveling.

Aandachtspunt voor het VB de komende jaren zal het complex zijn, met in het bijzonder de Jan Wever Hal en het clubhuis, welke beide de komende jaren aan vervanging of minimaal renovatie toe zijn. Hoewel het VB voornemens is een portefeuillehouder accommodatie toe te voegen aan het VB zal de nieuwe voorzitter vereniging zich ook met deze specifieke verenigingstaak (accommodatie) bezig gaan houden, zo is wel de verwachting.

De nieuwe voorzitter vereniging is sociaal vaardig en een verbinder. Hij probeert alle betrokkenen binnen Schaerweijde (binnen het VB en daarbuiten) tot een goede samenwerking te brengen. Hij heeft oog voor hockey en golf, voor top en breedte. Voor jong en oud.

De voorzitter vereniging is de direct leidinggevende van de verenigingsmanager en onderhoudt samen met het bestuurslid horeca op reguliere basis contact met hem over zijn werkzaamheden voor de vereniging.

En ja, de voorzitter vereniging zou ook heel goed een vrouw kunnen zijn! Op dit moment bestaat het VB uit vier mannen en twee vrouwen.

Het is niet zo eenvoudig om vast te stellen hoeveel tijd het voorzitterschap van de vereniging vergt. Dat hangt van de omstandigheden af. Gezien de omvang van dit takenpakket dient men gemiddeld genomen rekening te houden met een tijdsbesteding van ongeveer 5 tot 10 uur per week, met uitschieters naar boven.

Indien u interesse heeft in deze functie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter vereniging Roel Hart via [email protected] of hem bellen op 06 212 84 85 6.

Nieuwsafbeelding

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws