header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Schaerweijde Interview -26- Michiel van Eersel

Alg = algemeen  |  16-12-2020

In deze serie interviews laten we vrijwilligers van Schaerweijde zien. Vrijwilligers met een rood-zwart hart die vaak tientallen uren besteden aan activiteiten in de club waar we met elkaar voordeel van hebben. Vele schouders dragen Schaerweijde, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Of het nou bardienst, materiaalcommissie, bestuurslid of jeugdtrainer is; de club, dat zijn wij. 


Zonder vrijwilligers is er geen hockey. Wij kunnen elke week trainen en spelen omdat er een kleine professionele staf is en meer dan honderd vrijwilligers zijn om de vereniging goed te laten draaien. Aan het woord is vandaag Michiel van Eersel, lid van de Vertrouwenscommissie van Schaerweijde. Een integere taak in twee opzichten; preventief en curatief. Op een domein van sportiviteit, veiligheid en respect die als hygiëne, als vanzelfsprekend is, maar waar tegelijkertijd niet genoeg aandacht voor kan zijn. Je moet ze weten te vinden als het nodig is. Daarom tijd en aandacht voor Michiel van Eersel.


Hoe kwam je op Schaerweijde terecht?
Dat is eenvoudig, met drie hockeyende dochters. Sinds wij in Zeist kwamen wonen, staat hockey, en dus Schaerweijde, op het verlanglijstje. Ik ben zelf meer een hardloper en tennisser, maar voor de meiden is hockey dé sport. We wilden graag dat ze een fysieke teamsport beoefenen, in een veilige omgeving. Dan is hockey een logische keuze. Niet omdat we op loopafstand van ‘De Kuil’ wonen, maar omdat Schaerweijde alles heeft: sportief & sociaal!

Hoe vond je je weg op de club en naar de Vertrouwenscommissie?
Je groeit in zo’n club vanaf de entree. Het is een grote club, maar de communicatie is goed en als je nieuwsgierig bent vind je alles. Naast hockey is er veel ruimte voor sociaal, voor feesten en andere events. Van jong tot oud. Daar ontmoet je mensen en samen kunnen we er veel van maken. Terwijl je er bent voor je dochters, ontmoet je de club en ontmoet de club jou.

Op een gegeven moment werd ik benaderd of ik in de Vertrouwenscommissie plaats wilde nemen. Ik denk niet dat dat zozeer met mijn professie te maken heeft (Michiel is advocaat financieel recht in Amsterdam, red), want de andere leden van de commissie hebben een medische en psychologische achtergrond. Maar dat past mij goed. Ik vind een veilige omgeving waar we sportief en respectvol met elkaar omgaan niet alleen voor m’n dochters maar voor iedereen belangrijk.


De Vertrouwenscommissie van Schaerweijde is er voor iedereen op de club die problemen ervaart in de omgang met anderen. De commissie kent vier leden; Michiel van Eersel, Anne Marie Dobbelaar, Marja Verdonk en Merel Veen. Ze zijn alle vier per mail en telefoon bereikbaar in geval een lid of ouder iets vertrouwelijk wil delen of vragen. Als iemand op de club zich niet sportief, veilig of respectvol bejegend voelt, kan de Vertrouwenscommissie geraadpleegd worden hoe daarmee om te gaan. De Vertrouwenscommissie bevordert de relatie tussen personen, zonder oordeel, strijd of sanctie, zonder een kant te kiezen. Neem contact op via deze link [email protected].


Waarvoor is de Vertrouwenscommissie Schaerweijde er?
Wij zijn er voor iedereen op de club die een probleem ervaart in de interactie met anderen op het gebied van sportiviteit, veiligheid en respect. Dat kent twee kanten; casuïstiek (curatief) en overdracht (preventief). Curatief; iemand ervaart een probleem met iemand anders. Wij gaan die persoon helpen. Dat kan zijn dat we een manier vinden om dat wat er speelt bespreekbaar te maken, op tafel te krijgen. Vaak is het goed adresseren van het ervaren ongenoegen al voldoende om tot een oplossing te komen. Soms is er meer nodig. We doen geen mediation en vellen geen oordeel over personen. Alles is op en top vertrouwelijk, vanaf het eerste contact. Er is geen vorm van rapportage, behalve over aantallen, trends en andere niet tot personen herleidbare zaken. De aanbrenger kiest zelf degene van de vertrouwenscommissie met wie contact wordt opgenomen zodat de drempel zo laag mogelijk kan zijn.

Vraagstukken zouden kunnen liggen op het vlak van discriminatie, uitsluiting en ander ernstig norm-overschrijdend gedrag. We zijn er dus bijvoorbeeld niet voor personen die niet geselecteerd worden voor een bepaald team. Tenzij iets dergelijks zou gebeuren op ontoelaatbare gronden of op grensoverschrijdende wijze. Iemand die daarover het gesprek aan wil gaan kan op onze steun rekenen. Zonder rechtspraak, daarvoor is er de tuchtcommissie.

De andere kant van de Vertrouwenscommissie is de beleidskant. Zeg maar de meer preventieve kant. Dat houdt in het zoveel mogelijk voorkomen van onwenselijk gedrag. Dat gaat over communicatie en cultuur. Omgangsvormen agenderen als thema en daarin met de juiste communicatie en de juiste voorbeelden stimuleren. Hierbij spelen ook andere maatregelen een rol zoals de verplichte aanvraag van een zogenoemde VOG (verklaring omtrent gedrag) voor alle stafleden en vrijwilligers die op Schaerweijde actief zijn. Dat vergt een forse inspanning, maar beperkt de mogelijkheid om verkeerd gedrag te herhalen aanzienlijk. Verder behoort iedereen de gedragscode voor het verblijf op Schaerweijde te onderschrijven. Die helpen opstellen, aanpassen en communiceren valt ook onder onze verantwoordelijkheid.

Ellende vermijden en, juist versterkend aan de andere kant, de club mooier maken. We doen het samen, en samen is een adagium met een ondergrens, waaronder dingen vallen die we niet tolereren. Wat we daarin nastreven, dat gaan we de leden vragen! Waar willen we in verbeteren; sportiviteit, veiligheid, respect, inclusiviteit, team spirit. We scoren echt wel goed, we hebben nauwelijks hulpvragen en incidenten, maar we weten niet wat we niet weten. We kunnen trots zijn op de club, maar er liggen altijd kansen om van een 7,5 een 9 te maken. De genoemde waarden zijn immers niet vanzelfsprekend als we er niet voldoende aandacht aan geven.

Zo gezien komt dit interview goed getimed?
Oh jazeker. Het realiseren van onze doelstelling begint bij bereikbaarheid en bekendheid. Liefst hebben we het niet heel druk met hulpvragen en richten we ons op wat we met, voor en door de leden verder kunnen verbeteren.

Hoe kijk je naar de toekomst van Schaerweijde?
Schaerweijde is een mooi, sterk merk. Een club met standing, met een prachtige accommodatie, met leuke leden en een goede structuur. Een club met historie ook. Dingen om zuinig op te zijn. Tegelijkertijd merk je dat we in transitie zijn. Naar een nog modernere vereniging. Waar zaken als transparantie en inspraak vanzelfsprekend zijn, eenvoudigweg omdat dát leden nadrukkelijker betrekt bij hún club. Inspraak is geen tegenspraak, zolang je het goed organiseert. Op gezette tijden is discussie nodig om degelijke en breed gedragen beslissingen te kunnen nemen voor de langere termijn. Daarna is het zaak dat we achter de aldus gemaakte keuzes staan, we tot uitvoering daarvan overgaan en we met elkaar de vereniging laten floreren.

De toekomst is mooi. Na Corona kunnen we weer écht de velden op en mooie feesten organiseren. Of een kampioensfeest erin zit weet ik niet, maar het is heel leuk dat we bovenin meedoen en elke andere aanleiding voor een social event is net zo goed. Zo simpel is het ook wel weer.Nieuwsafbeelding

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws