header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Resultaten eerste enquête breedte jeugd

Jun = junioren  |  9-10-2020

Als afronding van het seizoen 19-20 hebben we een enquête gehouden onder de spelers en speelsters die komend seizoen in de A, B of C lijn spelen. Doel van de korte vragenlijst was om in kaart te brengen hoe de spelers afgelopen seizoen de trainingen hebben ervaren en hoe ze kijken naar de teamindeling. Zo krijgen we inzicht in wat er speelt bij de spelers en speelsters zelf. Deze inzichten nemen we mee in onze beleidskeuzes. Natuurlijk betekent een enquête dat we naar de grootste gemene deler kijken en dat we het niet iedereen het altijd 100% naar zijn of haar zin kunnen maken.

Resultaten 1e enquête

In totaal hebben 84 spelers de eerste korte vragenlijst ingevuld. Dat heeft ons al veel inzichten gegeven en die zullen we hieronder in hoofdlijnen delen.


  •  Als we naar de verschillende lijnen kijken is ongeveer de helft van alle vragenlijsten ingevuld door spelers uit de C lijn van seizoen 19-20.
  • De resultaten voor de B en C lijn kunnen we goed als uitgangspunt nemen, gezien het aantal deelnemers, en dit geldt ook voor de jongens en meisjes die uit de D lijn afkomstig zijn.
  • Voor de A lijn hebben we te weinig reacties binnen gekregen.

De training

  • De belangrijkste vraag voor ons was vooraf of iedereen met plezier naar de training komt. Dit geldt voor 98% van alle deelnemers. Waarbij 58% zegt dat dit altijd zo is en nog een 40% bijna altijd.
  • Op de vraag hoe goed de trainingen het afgelopen seizoen werden beoordeeld, komt het volgende beeld naar voren. Belangrijk hierbij is dat we naar de situatie hebben gevraagd van voor de coronaperiode. Bij de D lijn beoordeelt 69% de trainingen als goed, bij respectievelijk de C en B lijn is dit 43% en 46%. Dat betekent dat het zeker niet slecht is, maar dat we zeker nog ruimte voor verbetering zien in deze twee lijnen.

De trainers

  • Wanneer we kijken naar de beoordeling van de trainers, zien we dat zowel bij de D als C lijn de trainers in algemene zin goed beoordeeld worden.
  • D lijn geeft 77% aan dat de trainers goed zijn en bij de C lijn 55%. Bij de B lijn is dit slechts 43%. Bij de C lijn geeft bijna 20% een matige beoordeling voor de trainers.

Duur & frequentie training

  • De duur van de training wordt door 60% van alle spelers aangeduid met precies goed en 35% vindt de training te kort. Tussen de lijnen zien we geen noemenswaardige verschillen.
  • We hebben ook gevraagd naar het aantal uren per week dat men zou willen trainen en dan zien we dat in de breedte het ideale plaatje 2 keer 1,5 uur is.
  • De voorkeur gaat uit naar trainen met het eigen team. Opvallend hierbij is dat dit in belang toeneemt van D naar C naar B lijn. De spelers afkomstig uit de D lijn hebben lichte voorkeur voor circuit. In de B lijn is 89% voor trainen met het eigen team.

De teamindeling

De indeling is ieder jaar een veel besproken proces op de club. Daar zijn we ons zeer van bewust. Het valt op dat dit bij de spelers blijkbaar veel minder speelt. Over het geheel is 63% helemaal tevreden met de nieuwe teamindeling. Als we kijken naar het percentage ‘helemaal tevreden’ en ‘tevreden’ is dit percentage zelfs 88%. Voor de lijnen B, C en D is dit respectievelijk 93%, 85% en 85%. Hierbij valt wel op de categorie ‘helemaal tevreden’ afneemt van D naar C naar B, van 77% naar 63% naar 57%.

Next steps

De enquête heeft bij ons meteen weer vragen opgeroepen. We willen nu veel meer leren wat de spelers op onderdelen vinden van hun training. Daarom gaan we voor de herfstvakantie een tweede vragenlijst versturen.

Het zou ons enorm helpen als alle managers de vragenlijst straks delen in de teams-app van de spelers. We hopen dat de volgende enquête door nog meer spelers wordt ingevuld, zodat we nog beter naar de verschillende lijnen of zelfs teams kunnen kijken. Op deze manier kunnen we met de inzichten vanuit de enquêtes de trainingen leuker en beter maken voor alle teams. Samen maken we Schaerweijde beter!

Voor meer info: Merijn van Meer: [email protected]

Nieuwsafbeelding