header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Team Technisch Managers gestart met één plan

Jun = junioren  |  2-10-2020

De technisch manager vertaalt het hockey technisch clubbeleid naar de trainers en coaches. Een voorname vertaalslag om de trainers en coaches optimaal te begeleiden en op te leiden in het behalen van de doelstelling van dé familieclub met ambitie: ‘plezier en presteren’. Schaerweijde wil hockeyprestaties mogelijk maken, ieder op z’n eigen niveau. Vorige maand is een nieuw team Technisch Managers gestart. Hoogste tijd voor een korte introductie en uitleg van deze baan.

Michiel Franck

Michiel heeft een hockeyhart. Hij is fulltime met hockey bezig. Hij heeft zelf gespeeld, tot op niveau van Wageningen H1, maar is al vroeg begonnen met trainen en coachen. Hij begint aan z’n tweede seizoen bij Schaerweijde, hetgeen voor hem sportief een stapje omhoog is omdat hier meer teams op een hoger niveau spelen. Maar de keuze voor Schaerweijde heeft hij toch voornamelijk op z’n gevoel gemaakt, omdat de Schaerweijde hockey cultuur zich kenmerkt door sportiviteit, aanvallend spel en één op één ontwikkeling, een ‘naar voren’ gerichte familie. Als TM richt hij zich op de E- en D-junioren (breedte).

Gerard Alblas

Gerard is blij dat hij van z’n hobby z’n baan heeft kunnen maken. Jarenlang heeft hij zelf op hoog niveau gespeeld en parallel als trainer en technisch manager gewerkt. Zijn roots liggen in Enschede, waar hij H1 haalde, maar ook Hattem en Gooische deed hij aan. Ontwikkeling mogelijk maken is zijn motto, zeker bij de jeugd; het aanleren van de basis tot en met het succesvol uitblinken. Hij is als technisch manager het gezicht voor de breedte jeugd van C, B en A. Officieel start hij in januari, maar hij is al verschillende dagen per week op de club zichtbaar.


Lenie Pierik

Al meer dan 15 jaar is Lenie betrokken bij de opleidingen van Schaerweijde. Het onderwijs zat in het bloed, de hockeysport werd de plek om moderne vormen van didactiek, pedagogiek en motivatietechnieken toe te passen. Vanaf januari a.s. gaat Lenie afbouwen en beperkt ze zich tot TM van Funkey’s t/m de E6-tallen, zodat ze ook andere dingen kan gaan doen en ook ruimte ontstaat voor verjonging aan TM in de club. De professionalisering van de afgelopen jaren zet Schaerweijde nu door. Het is haar trots een bijdrage te leveren aan een professioneel apparaat met bevlogen mensen, van jeugd- tot oudertrainer en van professional tot vrijwilliger, waardoor de Coaching Academy en de coördinatie van de Technisch Managers met één curriculum met aansluitende leerlijnen, één taal en een herkenbare Schaerweijde stijl wordt gewerkt. Lenie is TM voor de Jongste Jeugd van Funkey’s tot de E6-tallen.


Razwan Ahmed

Voor Razwan staat ontwikkeling bovenaan. Hijzelf is een voorbeeld van iemand die kansen heeft aangegrepen om te leren. Hockey kwam niet met de paplepel. Toch is hij al 9 jaar actief op Schaerweijde om als trainer, coach en technisch manager teams te ontwikkelen. Hij combineert dat met studies master sport management respectievelijk coaching. Razwan combineert momenteel de job van assistent trainer H1 met technisch manager jeugd/top en coach JA1. Hij denkt in ontwikkeling en in een verbonden club. Eén club, één plan. Samenwerken. Als TM richt hij zich bij Schaerweijde op C, B en A junioren (top).

Van beleid naar praktijk

Het beleid van Schaerweijde is gericht op ontwikkeling. Ontwikkeling is het doel. Het nieuwe team technisch managers heeft ontwikkeling als ‘middle name’. Ontwikkeling van hockeyers van jong tot oud, van trainers, van coaches en van henzelf. Ontwikkeling doe je samen. En dat is dan ook het leitmotiv van het meer jaren ontwikkelingsplan dat er voor de gehele jeugdopleiding is.

Zij geloven dat ontwikkeling bestaat uit spelplezier en uitdaging en dat dit hand in hand gaat. Het moet leuk en uitdagend zijn. Zowel voor het individu als voor het team. Als ook voor de coach en de trainer. Als een speler beter wordt, is dat goed voor het gehele team. En omgekeerd, als een speler in een beter team terecht komt, is dat goed voor zijn/haar ontwikkeling.

Belangrijk om hockeyplezier en prestaties samen te laten gaan, is dat er één ontwikkellijn is van de Funkey’s (jongste jeugd (JJ)) tot en met de A-lijn. Er wordt gewerkt met/aan doorlopende leerlijnen waarin technisch en tactisch groeipaden zijn gedefinieerd. Maandelijks is er evaluatie over de volgende stap in de ontwikkeling. Een spelertje begint met basishouding en balaanname, de maand erop wordt daar een push aan toegevoegd. De een is sneller dan de ander, maar als ‘klas’ ga je gecoördineerd naar de andere fase van maandelijkse aandachtspunten. We leren de kids eerst 1 op 1 situaties en pas daarna passingstechnieken, etc.

Daarom is samenwerking van de technisch managers belangrijk. Niet ieder zijn ding, maar gezamenlijk optrekken om de ontwikkeling van de spelers in de volle breedte te coördineren. Goede leerlijnen uitzetten, de kwaliteit van de training verhogen en zorgen voor een goede aansluiting naar de volgende jaren. Dat is vergelijkbaar met andere opleidingen; in de aansluiting van de lagere naar de middelbare school gaat laatstgenoemde er ook van uit dat bepaalde competenties op rekenen, taal etc. verzorgd zijn. Bij Schaerweijde komen trainers niet ‘een training draaien’. De training is gebaseerd op een ontwikkelplan, stap voor stap, en goed gemonitord.

Met ontwikkeling van hockey kun je niet vroeg genoeg beginnen. Op elk niveau en elke leeftijd geldt plezier én uitdaging. Maar elk wel op een andere manier. Als er sprake zou zijn van een soort ‘Schaerweijde-school’, net als dat er zeg maar een Ajax-school is, dan zijn de grondbeginselen ervan dat onze jeugd leert om met druk te spelen, aanvallend ingesteld is en combinaties mag maken. Dat levert oneindige ontwikkeling op om het leuk en uitdagend te houden.

Het start bij het individu

Om dit te bereiken is het belangrijk goed te luisteren naar wat er nodig. Luisteren naar de spelers, hun individuele voorkeuren en mogelijkheden zijn zoveel mogelijk leidend. Vandaar dat regelmatig een enquête onder de spelers wordt ingezet om hun ervaringen en voorkeuren te horen. Het lukt vrijwel nooit om het iedereen naar de zin te maken, maar het is wel het streven. Zeker bij selectie is het zaak teleurstellingen te voorkomen. Daarom is er een duidelijk omschreven beleid, een zorgvuldige procedure met veel inspraak van de coaches, trainers en de spelers zelf, een goede langjarige monitoring zodat er niet op incidentele situaties wordt gereageerd. Dan nog hou je grensgevallen waar maatwerk op z’n plaats is. Niet alles is vooraf in betonnen regels te vatten. Als de beweegredenen dan maar achteraf goed gecommuniceerd worden, zoveel mogelijk uitlegbaar zijn, ook al kan het zijn dat het anders beleefd wordt.

Schaerweijde is afgestapt van selectietrainingen in de overtuiging dat sec een momentopname geen goede afspiegeling geeft van ontwikkeltrend van een individu. Door het hele jaar heen volgen de trainers, hoofdtrainers en technisch manager alle kids. Iedereen wordt gezien. Op basis van progressie en uiteraard ook voorkeuren (zoals bijvoorbeeld het sociale aspect, sommigen verkiezen een vriendenteam boven een prestatieteam) vinden indelingen plaats.

Ontwikkeling geldt voor iedereen, ook voor de club zelf

In historisch perspectief is er (al) veel veranderd. Dit team zet dat door. Samen met de verantwoordelijke bestuursleden, Sofie van Essen (JJ), Merijn van Meer (J, breedte) en Niek van Exel (J, top) denkt het team technisch managers actief mee met wat jongste jeugd en jeugd, zowel top als breedte, nodig heeft. Zoals gezegd, de ontwikkeling van de kinderen staat voorop.

De SCA, Schaerweijde Coaching Academy, ooit mede mogelijk gemaakt door Club 32, de Business Club van Schaerweijde, traint de trainers en zorgt zo voor één taal. Maar ondersteunt de jeugdtrainers ook met didactische werkvormen of bijvoorbeeld pedagogische vraagstukken. Niet alle jeugdtrainers hebben meteen overwicht op een groep ‘jonge honden’, daar is dan iemand vanuit de Coaching Academy, de hoofdtrainer of de oudertrainer voor in de buurt. Jeugdtrainers behalen bij Schaerweijde zo ook een certificaat. Ze leren hoe ze anderen leren, een extra ervaring op die leeftijd.


Naast en verbonden aan de SCA is er ook een TC Topjeugd, met onder meer Razwan, waarin een team o.l.v. Michel Veen zich bezighoudt met groei en ontwikkeling van de topjeugd.

De resultaten zijn er ook naar. Zo is de clubbeleving enorm verbeterd, spelers worden (goed ondersteunde) jeugdtrainers, het hockeyplezier straalt ervan af en de prestaties in brede zin zijn verbeterd. Zowel in de topjeugd als breedte jeugd spelen de teams in hogere klasse. Perfect is het niet. Maar net als op het veld, fouten maken moet, om te leren!

En nu, 2020-2021!!

De opstelling is helder. Deze vier professionals hebben hart en hoofd op de juiste plaats. De wens van de vier is om te doen wat er nu moet gebeuren. En daar even de ruimte en de tijd voor te krijgen. Primaire doel dit seizoen is samenwerken, kennis delen en de trainers opleiden en beter maken. De passie druipt ervan af. Laten we hopen dat die, Corona dienende, tot z’n recht komt. Doen waar we voor zijn; ontwikkeling. Een mooi proces.

Nieuwsafbeelding