header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Van de Voorzitter: Corona Update 29/9

HB = hockeybestuur  |  29-9-2020

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Wat hebben we het samen fantastisch gedaan de afgelopen weken. Dankzij heel veel vrijwilligers, sponsors en professionals, maar zeker ook door het voorbeeldige gedrag van onze leden en ouders, hebben we ondanks alle maatregelen, een mooie hockey- en golf periode achter de rug. Namens het bestuur heel veel dank daarvoor. We zijn allemaal klaar met het Coronavirus maar het virus helaas niet met ons.

Maandag 28 september zijn er nieuwe vergaande maatregelen aangekondigd door het kabinet die enorme impact gaan hebben ook op onze club.

Voor Schaerweijde betekent dat het volgende:

·     Vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur zal het clubhuis (inclusief het terras en de buitenbar) dicht zijn. Het clubhuis is alleen geopend voor het kopen van greenfees en ballenkaarten voor de golf;

·     De kleedkamers, douches en bespreekruimten zijn dicht en kunnen niet langer gebruikt worden. Alleen de toiletten blijven open voor (noodzakelijk) gebruik;

·     Het complex is alleen geopend voor trainingen en in de weekenden voor thuisspelende teams, tegenstanders, teambegeleiding (max 3 personen), scheidsrechters en rijouders van de tegenstanders (max 5 bij jongste jeugd en 6 bij A,B,C,D jeugd, inclusief teambegeleiding) evenals voor golfers die vooraf een starttijd hebben gereserveerd;

·      Publiek (inclusief ouders) is helaas niet welkom, ook niet bij D1 en H1;

·     Aanwezigheid op het complex is pas toegestaan kort voor de aanvang van de training of wedstrijd en het complex dient direct na de training/wedstrijd te worden verlaten. Teambesprekingen kunnen niet binnen worden gehouden.

·      Er zal geen mogelijkheid meer zijn voor het kopen van consumpties;

·     Voor (geplande) specifieke bijeenkomsten (bv scheidsrechtercursussen) zal contact worden gezocht met de betrokkenen over tijd en locatie;

·     In de weekenden zullen er toezichthouders zijn. Het heeft geen zin toch naar de club te komen;

·     Alle bekende regels blijven onverkort van kracht (afstand, looproutes, registratie via QR code etc);

Wij beseffen ons heel goed dat deze maatregelen een enorme invloed hebben op onze clubbeleving en ook financieel weer grote gevolgen zal hebben. We gaan er met elkaar alles aan doen het toch zo goed mogelijk te doen. Gelukkig kan er in ieder geval nog wel gesport worden en daar zijn wij heel blij mee.

Uiteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en wij hopen iedereen zo snel mogelijk weer te kunnen begroeten op onze prachtige club. Voor vragen kunnen jullie contact opnemen met Reinoud Imhof ([email protected]) of Inger Borggreven ([email protected]) voor hockey en met Maudie van der Gun ([email protected]) voor golf.

Reinoud Imhof

Voorzitter Hockey

Fardo Renger

Voorzitter Golf

Alette Geerts

Bestuurslid Horeca

Nieuwsafbeelding