header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Samen sterk - Van de voorzitter hockey

HB = hockeybestuur  |  7-9-2020

Beste leden, ouders en vrijwilligers,

Het thema van mijn bericht in januari van dit jaar was SAMEN VERENIGEN. En dat hebben we in het afgelopen half jaar gedaan. Het ging alleen op een wat andere manier dan we met z’n allen in januari nog dachten. Ik hoef niet nogmaals uit te leggen hoe Corona ons dwars zat. En nog zit. Maar ik mag wel nog een keer onderstrepen hoe blij en trots ik ben op onze veerkracht en ons aanpassingsvermogen. Vele schouders dragen Schaerweijde. Juist in een crisis wordt duidelijk op wie je kunt rekenen. En dat verenigt!! En daar ben ik dankbaar voor.

Ik heb het gevoel dat we er sterker uit gaan komen. Ondanks de harde maatregelen die we hebben moeten nemen en de financiële impact op zowel vorig jaar als de begroting van komend seizoen, hebben we met het bestuur, de professionals, de horeca en heel veel vrijwilligers nog iets van het seizoen kunnen maken en zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen in volle gang. Het bestuur is iedereen die zich daarvoor heeft ingespannen zeer dankbaar.

Ondertussen draaien we met een aantal versterkingen in het bestuur op volle kracht. We hebben in een prettige ALV op 9 juli jl. niet alleen een aangepaste begroting met elkaar goedgekeurd maar ook steun ondervonden voor de visie om de club met z’n allen verder te helpen (een leven lang Schaerweijde in de volle breedte). We hebben een onrustige periode, niet alleen vanwege Corona, met veel discussie op de club op een prettige manier kunnen afsluiten door veel met elkaar te communiceren en naar elkaar te luisteren.

Het is onze bedoeling dat iedereen, van jong tot oud, en van breedte tot top, een geweldige hockeyervaring heeft. Plezier binnen en buiten de lijnen zoals een familieclub betaamt. En dus kunnen we positief vooruitkijken. We zijn er trots op het budget voor de breedte jeugd te hebben kunnen handhaven en zelfs ten opzichte van 19/20 kunnen verhogen. De veruit grootste bijdrage aan de besparingen komt van het budget Top. Dat verdient veel respect voor onze topteams en hun staf, ook al omdat hun ambitie er niet minder om is.

Een project als ‘brede-schouders’ laat zien dat de gemeenschap Schaerweijde een gemeenschap is. Op initiatief van drie leden zijn honderden leden gemobiliseerd en zijn donaties verzameld, sponsors gevonden, Club 32 leden geworven en is de samenwerking hockey-golf geïntensiveerd. Mede dankzij al deze prachtige bijdragen met een rood/zwart hart kunnen we gelukkig de besparingen beperken voor het seizoen 20/21. Samen sterk!

Samen sterk

Dat motto nemen we mee uit Corona. Want inmiddels staan we alweer voor de deur van het nieuwe seizoen. Vrijwel alle teams trainen volop en spelen oefenwedstrijden. Helaas hebben we de grote kick-off op 29 augustus jl. moeten afblazen, alweer vanwege Corona. Maar die gaan we, zodra het kan, natuurlijk inhalen. We hadden alle nieuwe kinderen en ouders groots willen ontvangen en wegwijs willen maken op de mooiste club van Nederland. Ik kan op dit moment niet anders dan hen op deze wijze meer dan van harte welkom heten. We gaan elkaar zeker treffen.

Ook dit seizoen zullen we veerkracht en aanpassingsvermogen moeten tonen. Wij zijn met heel veel mensen bezig om zodanige maatregelen te treffen dat iedereen veilig en gezond op onze club kan komen. Daarvoor is heel veel nodig. Niet in de laatste plaats dat alle leden, ouders en bezoekers hun verantwoordelijkheid nemen en zich conformeren aan looproutes, 1,5 meter en aparte (horeca)faciliteiten voor ieder veld. Het nieuwe protocol staat op de site (https://www.schaerweijde.nl/site/default.asp?Option=51&NewsID=2839).


Lees dat heel goed door voordat jullie naar Schaerweijde komen. We hebben er allemaal belang bij dat we ons houden aan de afspraken. Ook dat is SAMEN VERENIGEN. We zullen op de zaterdagen en zondagen werken met toezichthouders en hebben te maken met veel beperkingen (zeker op de zaterdagochtenden en de Super Sundays). We gaan er samen iets van maken!

Doe mee!

We hebben voor Corona heel veel toezichthouders nodig. Maar ook voor de bardiensten doen we een beroep op leden. Er zijn veel commissies die om jouw bijdrage vragen. Doe mee! Het maakt Schaerweijde mooier als je meedoet. Geef je op via de SW-app of middels een mail aan [email protected]. Als er onvoldoende toezichthouders zijn zullen we helaas gedwongen zijn het complex voor ouders/toeschouwers (gedeeltelijk) te sluiten.

Ondanks deze bepekringen zien wij uit naar alle teams en hun tegenstanders die op de velden weer hun lievelingsspelletje kunnen beoefenen. Van de allerkleinsten in de jongste jeugd tot onze toppers van D1 en H1. Voor ons geldt dat iedereen op zijn niveau het maximale haalt. Plezier bij D5, de veteranen, de G-hockey en de trimmers is even belangrijk als de aspiraties van A1. Wij als bestuur zijn er om dat voor iedereen te faciliteren door goede trainers, goede professionals, goede trainingsvormen en bovenal met een goede sfeer op en rond het veld. En als er toch iets minder gaat, klaag dan niet langs de lijn. Schaerweijde doet een beroep op veel vrijwilligers, ook op jou, en dan is niet alles perfect. Spreek gerust de verantwoordelijken aan of neem contact op met het bestuur via [email protected]. Wij zullen er alles aan doen met jouw input de situatie te verbeteren.

Speerpunt van dit bestuur is sportiviteit, veiligheid en respect. Positief gedrag op en rond het veld is essentieel om het iedereen naar de zin te maken. Laten we het met elkaar doen in een positieve sfeer en met positief gedrag. Zoals gezegd, participatie is een doel op zich. Doe mee! Wij als bestuur verheugen ons erop het samen met jou te doen.

We zullen nog even moeten wachten tot we weer TD’s, feesten en evenementen mogen organiseren. Zo is ook de Topavond uitgesteld tot begin volgend jaar. Maar zodra het kan, zijn we er klaar voor.

Voor nu wens ik jullie allemaal een veilig en gezond seizoen 20/21 en vooral heel veel plezier op en rond onze velden. Schaerweijde is klaar om SAMEN te VERENIGEN.

Reinoud Imhof,

Voorzitter hockey

Nieuwsafbeelding

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws