header-schaer-website-v6.jpg
 

Schaerweijde I N T E R V I E W -5-

Alg = algemeen  |  26-3-2020

In deze serie interviews laten we vrijwilligers van Schaerweijde zien. Vrijwilligers met een rood-zwart hart die vaak tientallen uren besteden aan activiteiten in de club waar we met elkaar voordeel van hebben. Een vereniging als Schaerweijde drijft op vrijwilligers, het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Of het nou bardienst, materiaalcommissie, bestuurslid of jeugdtrainer is; de club, dat zijn wij.

I N T E R V I E W met INGER BORGGREVENVrijwilliger sinds: 2012
Manager wedstrijdleiding, voorzitter arbitragecommissie,
lid zaalcommissie, losse activiteiten/evenementen

Aantal uren per week: 20-25

Het interview met Inger had plaats enkele dagen voordat duidelijk werd welke enorme impact het Corona virus op velen zou hebben en het hockeyleven abrupt tot stilstand zou komen. Inger zegt daarover; "Het hakt er bij ons allemaal hard in. Ik wens iedereen veel sterkte, en beterschap waar nodig!”

Je doet veel verschillende dingen, hoe komt dat zo?
Ik ben er, enthousiast als ik ben, gewoon een beetje ingerold. Het begon met training geven bij onze zonen, daarna de jeugdfeestcie en van het een komt het ander. Het zijn veel verschillende dingen; organisatorisch, administratief, rapportages, ondersteuning, evenementen zoals de Topavond, maar het gaat altijd om de combinatie van mensen en dingen voor elkaar krijgen. Waar het vaak op neer komt, zeker ook bij verenigingen die draaien op vrijwilligers, is dat er een structuur wordt gezet die werkt. Structuur geven is lastig, er zijn veel mensen bij betrokken om op één lijn te krijgen. Juist dat vind ik leuk. Of voor teams met problemen toch een oplossing weten rond te krijgen, dat geeft voldoening.

Zoals bijvoorbeeld bij de arbitrage, geef eens een inkijkje
Zonder scheidsrechters is er geen wedstrijd. Er zit behoorlijk wat werk achter. Koppelen van scheidsrechters aan de wedstrijd, het aanwijzen van alle 1e en 2elijns wedstrijden door CS(+) scheidsrechters, oplossingen helpen zoeken voor teams. Maar ook de scheidsrechters examens voor jeugdspelers en hun ouders. Nieuwe scheidsrechters werven en opleiden. Daarmee is het ook een beleidsissue; op Schaerweijde moet sinds een aantal jaar 1 van de ouders vanaf de D-jeugd ook een scheidsrechters kaart halen. Dat is mede ook ingesteld om het gedrag langs de lijn te veranderen. En dat werkt! Door de regelkennis bij ouders te verhogen is het commentaar langs de lijn echt drastisch verminderd. Dat verhoogt het spelplezier aanzienlijk. Dat veel van deze ouders ook kunnen fluiten is natuurlijk zeer gewenst. Ook daar zetten we de laatste jaren stappen. We begeleiden veel nieuwe scheidsrechters tijdens hun eerste wedstrijden als ze daar behoefte aan hebben, en teams weten ons in nood goed te vinden.

En tot slot is de commissie bezig met het verhogen van het niveau. Een wedstrijd goed leiden of begeleiden is niet eenvoudig, daarin kun je je ontwikkelen als je daar goed begeleid wordt. Met Micha en Herwin als CS+ leercoach/CS+ expert worden grote stappen gezet. Het Schaerweijde Scheidsrechters Corps (SSC) vind ik een prachtig voorbeeld van betrokkenheid en inzet van vrijwilligers. Al die scheidsrechters doen dat met een tomeloze inzet en staan voor elkaar klaar, ik heb daar echt bewondering voor. Jong en oud leert van en met elkaar. En het SSC weet het onderling ook nog eens heel gezellig te hebben! Die insteek heeft Vincent bij de oprichting van het SSC ook duidelijk voor ogen gehad.

Is er een voorbeeld waaruit dit resultaat blijkt?
Dat ook de KNHB het resultaat ziet van onze opzet en inspanningen. De manier waarop de gehele arbitrage op Schaerweijde is vormgegeven wordt een best practice voor andere verenigingen. En ons volgende ‘project’, de overgang van ouders als spelbegeleiders bij Jongste Jeugd naar scheidsrechters in de D-lijn gaat een try out worden in samenwerking met de KNHB. Dan zie je dat de structuur staat, de communicatie goed is, mensen het kunnen volgen en de resultaten van dien zijn. Perfect voorbeeld van hoe het moet. En iedereen krijgt er energie van. En dat is nodig, vrijwilligers doen het voor de lol. Dat moet er dan ook wel zijn!!

Geldt dat ook voor andere zaken op Schaerweijde?
Ja, zaken goed neerzetten en regelen met betrokken collega’s geeft energie. Dit zie je ook voor bijvoorbeeld de wedstrijdleiding. Het team staat, is op elkaar ingespeeld en presteert. Je moet niet vergeten dat veelvan dit regelwerk onzichtbaar is. Het is eigenlijk een hygiënefactor. Je merkt het pas als het niet goed geregeld is. Je krijgt niet snel iets te horen als het gewoon goed loopt, terwijl dat allemaal niet vanzelfsprekend is. Je hebt te maken met veel belangen, meningen en voorkeuren, regels van de bond, soms schaarse veldcapaciteit. Veel geregel dus. Met Brechtje en Nayyirih samen staat er een fijn team en hebben we veel ervaring en kennis opgedaan de afgelopen jaren. Daardoor kun je de Bondsregels genuanceerd toepassen, out-of-the-box denken en dankzij de goede in- en externe relaties krijgen we vaak veel voor elkaar.

Schaerweijde kent drie pijlers: sportief, organisatorisch en financieel. De organisatie pijler ziet er dus wel goed uit?
Met genoemde voorbeelden wel. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Elk jaar komt er een nieuwe serie (jongste) jeugd en hun ouders en ook een aantal studententeams. Sommigen moeten wegwijs worden op Schaerweijde, anderen ook qua hockey. Organisatorisch kunnen we op een aantal vlakken echt nog wel vooruit. Er zijn het afgelopen jaar al veel stappen gezet, zo is er nu meer verbinding tussen de verschillende commissies en zijn er veel nieuwe gezichten als vrijwilliger de club komen versterken. Maar hulp is altijd welkom! Er moet zo ontzettend veel gebeuren. Dat realiseer je je pas echt zodra je achter de schermen komt meehelpen.

Heb je lol van het vrijwilligerswerk?
Zeker, ik doe dit met zoveel leuke enthousiaste mensen! En ik leer veel. Geen dag is hetzelfde. Komt ook doordat ik ook dingen oppak die buiten m’n eigen grenzen liggen. Ik kijk in meerdere keukens en ben bereid buiten mijn eigen comfort te opereren. Niet steeds in hetzelfde kringetje.

Qua sfeer moet ik zeggen dat het plezier weer een beetje terugkomt. Waarmee ik dus ook zeg dat die even weg was. Ik heb een fase ervaren van behoorlijke verharding waarin weinig respect voor elkaar was. Vele handen maken van een brede gemeenschappelijke doelstelling licht werk. En het kan een verrijking zijn om dat met elkaar, met anderen te doen. Maar als er dan mensen zijn die continue op een of twee punten klagen, langs de lijn en achter de schermen, zonder zelf de handen uit de mouwen te steken, dat verzuurt de club. Perfectie bestaat niet, er gaat altijd wel iets niet helemaal goed. Maar om dat dan persoonlijk aangerekend te krijgen, kom op, we zijn een vereniging. Ik draai het dan wel eens om, dan zeg ik tegen zo iemand ‘ja, goed punt, kom hier, doe jij het maar even’.

Je levert nogal wat, hoe hou je het vol?
Ik noemde al een paar dingen, leren van anderen, lol, resultaat. Maar ook mensen ontmoeten die je anders niet zou tegenkomen. Maar er zit bij mij en vele andere vrijwilligers ook een meer moreel motief in. Kijk, je bent tenslotte in mijn ogen ook een voorbeeld voor je kids als je hier rondloopt. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zeker ook in normbesef. Betrokkenheid van ouders maakt de vereniging. Ik ben er trots op dat ik daar onderdeel van kan uitmaken.  

Tot slot, vooruitkijkend. Hoe ziet de toekomst eruit?
Ik heb die gezellige familieclub voor ogen. Een vereniging met een hogere ouderparticipatie dan alleen de huidige harde kern. Waar het langs de lijn vol staat met enthousiaste ouders, kids die met een grote glimlach van het veld komen. Waar het op zaterdag net zo gezellig is als op een SuperSunday. Ik kan er oprecht van genieten als alle schakels goed in elkaar vallen. Een vereniging waar zoveel goed geregeld is, met een goede clubbeleving, waar iedereen weet waar en bij wie je kunt aankloppen met vragen, waar sportieve prestaties er echt toe mogen doen, maar het spel en de spelers belangrijker zijn. En, hoe cliché ook, dat moeten we samen doen.

 


 

Nieuwsafbeelding

Reacties

Arnold von Weiler
Topvrouw & Topvrijwilliger! Bestuurswaardig!
Nayyirih De Koning
Heb veel waardering en bewondering voor de vele dingen die je voor de club doet, dank je wel!

Reageer op het nieuws