header-schaer-website-v6.jpg
 

Belangrijke info over consequenties Corona crisis

Alg = algemeen  |  19-3-2020

Sportieve, financiële en organisatorische consequenties Corona crisis

 

Geachte leden,

 

Het Corona virus grijpt breed om zich heen. Ook voor ZSV Schaerweijde heeft dat vergaande consequenties. Zo hebben wij het sportcomplex moeten sluiten en kunnen wij onze leden sportief niet meer het plezier bieden waar wij voor staan. Ook in financiële en organisatorische zin raakt de crisis onze vereniging hard. In deze update willen wij u daarover informeren;

 

Sportief: tot 6 april geen hockey


De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 6 april. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken. De competitieleiders werken op dit moment diverse scenario’s uit en houden de actuele ontwikkelingen scherp in de gaten. Mocht het mogelijk zijn om weer te gaan spelen na 6 april, dan verwacht de KNHB dat er gedurende het paasweekend (11-13 april) nog geen competitie wordt gespeeld, in verband met noodzakelijke voorbereiding van de teams. Het is mogelijk dat de competitieperiode wordt verlengd en er langer wordt doorgespeeld dan normaal. Maar ook andere scenario’s zijn denkbaar. Alle beschikbare informatie over de invloed van het coronavirus op de hockeysport lees je hierhttps://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie. Daar vind je ook antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp. Daarnaast verwijzen we je ook graag naar het speciale dossier over het coronavirus van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-sportactiviteiten-in-nederland.

 

Organisatorisch: probeer elkaar digitaal te vinden en let op elkaar


De Nederlandse overheid heeft zondagmiddag 15 maart besloten dat alle sportverenigingen/ complexen in Nederland hun deuren moeten sluiten en er geen activiteiten zijn, in elk geval tot en met 6 april. Naast dat dit voor de leden en bezoekers vervelend is, maakt het ook het werk van de vele vrijwilligers die Schaerweijde rijk is uitermate complex. Onze vereniging draait op vrijwilligers en verbinding en communicatie is elementair. Zonder de fysieke bijeenkomsten is dat een stuk lastiger. Maar niet onmogelijk. 

 

Indachtig de RIVM richtlijn ontmoedigen we jullie fysiek bijeen te komen, ook niet thuis, maar om met digitale hulpmiddelen te werken. Conference calls (via Iphone, Skype of www.kpnconferencing.nl) werken goed en met Microsoft Teams kan een team goed vergaderen.

 

Belangrijk vinden wij ook de cultuur van de vereniging. Zeker in deze tijd is gedrag waarin, om met onze premier te spreken, ‘we een beetje op elkaar letten’ aan de orde. Speculatie over besmettingen etc past onze familieclub niet. Wij vertrouwen erop dat iedereen het advies van de premier volgt.

 

Financieel: ingrijpen is misschien onvermijdelijk, zijn er ideeën voor additionele inkomsten?


Met het stoppen van de competitie, afgelasten van evenementen en sluiten van het clubhuis verdwijnt een deel van onze inkomstenbronnen, terwijl de kosten gelijk blijven. Een vereniging als de onze, met een exploitatie van ruim 1.9 mio euro is naast contributie, sponsorinkomsten en een klein stukje subsidie, erg afhankelijk van horecabaten, evenementen en externe verhuur.

 

Tot nu toe kunnen we voldoen aan de zakelijke verplichtingen, maar dit alles betekent dat wij toch moeten nadenken over de consequenties in financiële zin. Zakelijk en mensgericht, in het belang van de (leden van de) vereniging zullen we moeten gaan onderzoeken hoe we het beste kunnen sleutelen aan de variabele kosten. Denk dan aan inkoopverplichtingen, maar ook aan de inzet van de professionals die onze vereniging ondersteunen, variërend van mensen in vaste dienst tot zzp-er en vrijwilligers met vergoeding. Voor allen kan deze overmachtssituatie consequenties hebben. Dat komt snel dichtbij en is vervelend, maar misschien hebben we geen keuze.

 

We nemen u daarin nu reeds mee, ook met de bedoeling te vragen mee te denken met oplossingen. We zijn de vereniging samen, ook in deze onwerkelijke tijd. Als het in het belang van de vereniging noodzakelijk is, moet het wel. Tegelijkertijd houden we onze ogen open. Misschien zijn er (aanvullende) ideeën. Het kan zijn dat we mogelijkheden over het hoofd zien, aan de inkomstenkant bijvoorbeeld. Kan ook zijn, die stemming proeven we her en der, dat we als vereniging zeggen ‘het kan niet zo zijn dat enkelen moeten bloeden, we zijn solidair, gedeelde smart is halve smart’. 

 

Als er bijvoorbeeld ideeën zijn voor het oprichten van een "Schaerweijde Corona Fonds” of crowdfunding-achtige oplossing van waaruit in deze financiële crisis mensen kunnen worden ondersteund, dan juichen wij dat van harte toe. Dit zou kunnen gelden voor medewerkers, maar denk er ook aan leden die tengevolge van een inkomensstrop niet in staat zijn de contributie te voldoen. We hebben baat bij een fonds of andere additionele inkomstenstromen. In crisis komt creativiteit vrij, zo zegt men. Wij nodigen daartoe uit. Alle constructieve ideeën, groot of klein, zijn van harte welkom in onze [email protected].

 

Nb: financieel gesproken; liquiditeit is nog geen probleem, maar om niet in de problemen te komen is het daadwerkelijk incasseren van contributie en toegezegde sponsorgelden en donaties erg belangrijk. Wij gaan betrokkenen daartoe extra oproepen.

 

Kortom, een wat uitgebreide mail om toe te lichten waar we als Schaerweijde organisatorisch, sportief en financieel staan als gevolg van de Corona crisis. Wordt vervolgd. En laten we eindigen refererend aan de woorden van onze premier die we hierboven al eerder aanhaalden: ‘kijk een beetje naar elkaar om’. Dat is een vereniging niet vreemd, zeker de onze niet, zeker nu niet!

Nieuwsafbeelding

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws