header-schaer-website-v6.jpg
 

VACATURE: Hockeybestuur SENIOREN BREEDTE

HB = hockeybestuur  |  21-11-2019

Ben jij degene die verder wil bouwen aan een lang leven hockey op eigen niveau en altijd met veel plezier? 

Dan is deze bestuursfunctie beslist iets voor jou!

Het huidige bestuurslid heeft samen met het bestuur besloten na dik twee jaar de portefeuille van PR/Communicatie & Clubbeleving over te nemen waardoor het Hockeybestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid Senioren Breedte. 


1. Plaats in de organisatie

Het bestuurslid Senioren Breedte maakt deel uit van het Hockeybestuur, bestaande uit acht leden (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Tophockey, Jongste Jeugd Breedte, Jeugd Breedte, PR/Comm./Clubbeleving). Hij/zij wordt door de ledenvergadering benoemd op voordracht van het zittende bestuur, treedt in principe na 3 jaar, uiterlijk 3x3 jaar na benoeming af en is dan herkiesbaar. 

 

2. Korte karakteristiek van de functie

Het bestuurslid Senioren Breedte is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor Senioren Breedte Heren, Dames, Jong Senioren, Veteranen, Veterinnen, Trimhockey, Fithockey en Hockey7 van Schaerweijde Hockey afdeling. Hij/zij voert bestuurstaken uit en ondersteunt de commissies die onder hem/haar vallen op het gebied van technisch beleid, trainingen, teamsamenstelling, vaststelling trainers, teamcoaches/ aanvoerders, lijncoördinatoren, vervoer Utrecht-Zeist, werving en clubbeleving/ events. Als zodanig heeft het bestuurslid intensief contact met de lijncoördinatoren. Hij/zij bewaakt de balans tussen technische professionalisering en verenigingsbelangen.

 

3. Taken/aandachtsgebieden:

        Verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van de verschillende lijnen binnen Senioren Breedte;

        Verantwoordelijk voor clubbeleving Senioren Breedte en de Feestcommissie Senioren;

        Verantwoordelijk voor het aantrekken, de begeleiding en de ontwikkeling van trainers;

        Verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen trainers, lijn-coördinatoren en aanvoerders/coaches;

        Verantwoordelijk voor een nauw contact met de KNHB en haar functionarissen op Senioren Breedte;

        Verantwoordelijk voor de werving van nieuwe Senioren Breedte leden;

        Verantwoordelijk voor een nauw contact met het bestuur van PIAS/ Veritas en de jaarafspraken;

        Verantwoordelijk voor het aanbieden van een vervoersoptie van Utrecht naar Zeist voor senior-leden zonder andere middelen van vervoer (studenten);

        Verantwoordelijk voor Senioren Breedte begroting/ budget;

        Verantwoordelijk voor de commissie van Sportiviteit & Respect en het uitrollen/ bewaken van de normen en waarden en gedragsregels;

        Verantwoordelijk voor het Vrijwilligersbureau voor het werven van nieuwe vrijwilligers en Ledenwerving Senioren;

        Actieve, betrokken rol in het Hockeybestuur en het uitdragen van de visie/ missie en ambitie.

 

4. Communicatielijnen (intern)

Het bestuurslid communiceert bij zijn/haar werkzaamheden met name met de lijn-coördinatoren, trainers, aanvoerders/coaches, wedstrijdleiding/secretariaat/ veldplanning, arbitrage, feestcommissie, vrijwilligersbureau, verenigingsmanager, Verenigingsbestuur en Hockeybestuur.

 

5. Rapportagelijnen (intern)

Het bestuurslid Senioren Breedte rapporteert over zijn werkzaamheden aan het Schaerweijde Hockeybestuur.

 

6. Functieprofiel 

        Ervaring met hockey als speler, bij voorkeur actief spelend als Senior Breedte bij Schaerweijde;

        Affiniteit met een sportvereniging en de daarmee samenhangende inzet van vrijwilligers en professionals;

        Ervaring als bestuurder van een vereniging of stichting;

        Affiniteit met Zeist en omstreken, en met de studentenwereld;

        Verbinder, empathisch leider, goede organisator en communicatief sterk;

        Kan fungeren als boegbeeld van de breedtesport.

 

7. Competenties

Het bestuurslid Senioren Breedte is 

        Beleidsmatig; in staat om sturing te geven en te organiseren;

        Kan vrijwilligers enthousiasmeren en stimuleren om een bijdrage te leveren;

        Leidinggevende kwaliteiten: goede omgang met en aansturing van de professionals en vrijwilligers;

        Ondernemend, initiatief nemend, oplossingsgericht en hands-on;

        Kwaliteits- en kostenbewust;

        Iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat gezien het consumentisme en kritische publiek;

        Teamplayer.

 

8. Tijdsbesteding

Gemiddeld 6-8 uur per week (incl. weekend) met enkele pieken in het seizoen van 12-16 uur per week. Met name afsluiting huidig seizoen en voorbereiding nieuwe seizoen (mei-jun & sept) vragen extra inzet.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het huidige bestuurslid Oswin van den Boer op 06-55253344 of [email protected] of de voorzitter Hockeybestuur Alex van Reeuwijk op 06-51331868 of [email protected]

 

Nieuwsafbeelding