header-schaer-website-v6.jpg
 

VACATURE: Penningmeester Verenigingsbestuur Omni

VB = verenigingsbestuur  |  31-10-2019

Ben jij degene die verder wil bouwen aan een financieel gezond Schaerweijde? 

Dan is deze bestuursfunctie beslist iets voor jou!


PENNINGMEESTER VERENIGINGSBESTUUR OMNI


Z.S.V. Schaerweijde is de grootste sportvereniging in Zeist en omstreken met ruim 2500 leden, die de golf- en/of hockeysport beoefenen. De vereniging bestaat uit twee afdelingen die ieder hun eigen afdelingsbestuur hebben. Overkoepelend is er een Verenigingsbestuur Omni.

 

De huidige penningmeester heeft besloten na bijna acht jaar zijn werkzaamheden over te dragen. Daarom is de vereniging op zoek naar een nieuwe Penningmeester Verenigingsbestuur Omni.

 

De penningmeester maakt deel uit van het Verenigingsbestuur, bestaande uit zes leden (voorzitter, secretaris, bestuurslid horeca en beide voorzitters van de golf- en hockey- afdeling). Dit bestuur heeft onder andere als aandachtsgebieden de exploitatie van de horeca, de accommodatie, de verbinding tussen de afdelingen, de lange termijn visie van de vereniging, contacten met de gemeente en bankier, en andere aangelegenheden die de vereniging als geheel aangaan.

 

De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van de vereniging. De penningmeester heeft veelvuldig contact met de penningmeesters van de afdelingen hockey en golf, die mede verantwoordelijk zijn voor het financieel beleid van de vereniging.

 

Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van personen die op enigerlei wijze betrokken zijn of verantwoordelijk zijn voor de diverse financiële aangelegenheden binnen de vereniging.

 

Functie-inhoud

De penningmeester:

-        draagt zorg voor een goede financiële bedrijfsvoering;

-        neemt initiatief en maakt samen met de penningmeesters golf en hockey een begrotingsvoorstel en signaleert tijdig afwijkingen ten opzichte van de begroting;

-        is verantwoordelijk voor de te voeren administratie, die verwerkt wordt door een extern administratiekantoor;

-        brengt per kwartaal een rapport uit van de financiële stand van zaken en maakt periodieke financiële overzichten en het financieel jaarverslag met hulp van het extern administratiekantoor;

-        is verantwoordelijk voor de beheersing van de liquiditeitspositie van de vereniging en verzorgt de betalingen;

-        onderhoudt contacten met de besturen van de stichting sponsoring, de stichting accommodatie en de stichting business club 32, en ook de accountant, de belastingdienst en de bank.

 

Functie eisen

Voor de functie is het belangrijk dat de penningmeester betrokken is bij de club en zich conformeert aan het beleid en de visie van de vereniging. Daarnaast is financiële deskundigheid een vereiste (beleid, processen, administratief, advies en belasting-aangelegenheden). Gezien de omvang en complexiteit is het belangrijk gemakkelijk te kunnen communiceren met diverse geledingen binnen de vereniging. Een open houding, stressbestendig, leidinggevende kwaliteiten en nauwgezetheid zijn belangrijke voorwaarden. 

 

Tijdsbesteding

Gemiddeld 10 à 12 uur per week:

• Formeel 10 x per jaar bestuursvergadering;

• Formeel 2x jaarvergadering;

• Opstellen financiële overzichten, voeren overleg met administratiekantoor etc.;

• Informeel naar eigen invulling tot enkele uren per week voor informele contacten;

• Telefonische en mail contacten enkele uren per week.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Verenigingsbestuur Omni Roel Hart op 06-21284856 of [email protected] of met de huidige penningmeester Eelco Craanen op 0629086856 of [email protected].

Nieuwsafbeelding