header-schaer-website-v6.jpg
 

Voortgang "Commissie van de ALV"

Alg = algemeen  |  16-7-2019

Beste hockeyleden, ouders en vrijwilligers, 

 

Hockeyvoorzitter Alex van Reeuwijk heeft in de nieuwsbrief van vorige week informatie gegeven over de "Commissie van de ALV" die onderzoek gaat doen naar een aantal aspecten die leven binnen de afdeling hockey van Schaerweijde, met als doel de discussiepunten en het gevoerde beleid helder in beeld te brengen en het doen van aanbevelingen aan het bestuur. 

 

Inmiddels is het gelukt om een commissie samen te stellen uit de diverse geledingen van de club. Deze commissie kan alleen een succes zijn als er een breed draagvlak is voor de commissie. Verbinden binnen de club is een voorwaarde voor succes. De discussie moet en zal gaan over de toekomst van "de mooiste club van Nederland' waar heel veel kinderen, ouders, vrijwilligers, senioren met plezier en met een veilig gevoel moeten rondlopen en waar ieders mening gewaardeerd en gerespecteerd wordt. Dat niet alles kan op onze vereniging en niet alles in een nog hoger tempo gaat is inherent aan een sportvereniging met veel vrijwilligers. 

 

De commissie is als volgt samengesteld: 

  • Reinoud Imhof; 
  • Angelique van Velsen; 
  • Ingeborg Bink; 
  • Maud Phijffer; 
  • Merijn van Meer; 
  • Niek van Exel; 
  • Nikie Welschen.

 

Wij beseffen ons dat ons een uitdaging staat te wachten, maar zijn ervan overtuigd dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Schaerweijde. Iedereen gaat nu eerst op vakantie en vanaf eind augustus gaan ook wij fris van geest en uitgerust aan de gang. Wij gaan ons uiterste best doen in de ALV van november a.s. verslag te doen van onze bevindingen en waar nodig aanbevelingen te doen. Tot die tijd gaan wij veel input vragen aan, in gesprek komen en verbinding zoeken met veel betrokkenen (leden, ouders, vrijwilligers, professionals op de club, specialisten van de KNHB, andere verenigingen (best practices)). 

 

In de komende maanden zullen wij zo veel als mogelijk communiceren en hopen dat u met ons mee wilt denken om deze club weer een stapje verder te brengen. Er is een diep respect voor al die mensen die op vrijwillige basis voor Schaerweijde aan de gang zijn. Soms is het nodig het vizier weer wat scherper te krijgen en daar hopen wij een bijdrage aan te kunnen leveren. Iedereen die daar behoefte aan heeft of op welke manier dan ook wil bijdragen kan natuurlijk (en heel graag) contact met ons zoeken via één van de commissieleden of rechtstreeks via het mailadres van de commissie [email protected] 

 

Wij wensen u allen een heerlijke vakantie. 

Mede namens Angelique, Ingeborg, Maud, Merijn, Niek en Nikie, 

 


Reinoud Imhof 

Voorzitter Commissie

Nieuwsafbeelding

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws