header-schaer-website-v6.jpg
 

3e trainingsmoment voor D-jeugd seizoen 2019-2020

Jun = junioren  |  5-7-2019

3e trainingsmoment voor D-jeugd seizoen 2019-2020

Zoals al eerder gecommuniceerd (zie link) is Schaerweijde op allerlei vlakken bezig om op een zo goed mogelijke wijze invulling te geven aan het nieuwe Jongste Jeugd- en D-beleid.

Eén van die aspecten is het facultatieve 3e trainingsmoment voor spelers en speelsters in de D-lijn. Hiermee willen we alle kinderen in de D-jeugd de gelegenheid geven om extra te trainen èn dit niet beperken tot het 1e en 2e team. Wij zien bij kinderen dat de wensen voor wat betreft de frequentie van trainen zeer uiteen lopen. Sommige kinderen vinden één keer trainen veel, andere kinderen staan het liefste de hele week op het veld. Door het 3e trainingsmoment open te stellen voor de gehele D-jeugd beogen we alle kinderen in D-jeugd de keuze te bieden om zelf te bepalen of ze veel of weinig willen trainen.

 Het 3e trainingsmoment is tegen een toeslag toegankelijk voor de jeugd vanaf het 2e team. Deelname aan het 3e trainingsmoment is geen verplichting en heeft géén invloed op de toekomstige teamvormingen. Ook voor D2-kinderen geldt dat het al dan niet aanwezig zijn op het 3e trainingsmoment op geen enkele wijze zal worden meegenomen in de beoordeling. We begrijpen dat de praktijk weerbarstiger kan zijn, maar zullen met de betrokken staf (trainers, TC’s en LC’s, coaches en managers) erop toezien dat dit wordt nageleefd. Als onze trainers de indruk krijgen dat kinderen geen plezier beleven aan het 3e trainingsmoment zullen we dit met kind en ouders bespreken. Hockeyen doe je voor je plezier!

 Uitgangspunten training

De training wordt verzorgd door Frits Ketelaars. Frits heeft een achtergrond in hockey op het hoogste niveau en heeft CIOS afgerond. Hij  is al ruim 30 jaar als professioneel trainer werkzaam in de hockeywereld. Komend seizoen zal Frits ook de nieuwe rol van Coördinator Trainers (CT) SCA voor de D-lijn op zich nemen (zie eerder bericht op de website van Schaerweijde:link). Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal Frits ondersteund worden door jeugdtrainers.

 De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

·         Het 3e trainingsmoment vindt plaats op een andere dag dan de 2 andere (vaste) trainingsmomenten;

·         Het 3e trainingsmoment zal (onder voorbehoud) plaatsvinden op:

o    Dinsdag 16.00 - 17.30 uur Jongens D

o    Donderdag 16.00 - 17.30 Meisjes D.

·         De duur van de training is 90 minuten;

·         Bij de training staan plezier èhet leren en verbeteren van (nieuwe) vaardigheden voorop.

 Aanmelden en kosten

Voor 2e team

· De kosten voor het 3e trainingsmoment worden automatisch meegenomen als toeslag in de contributie

· Aangezien het 3e trainingsmoment niet verplicht is voor spelers en speelsters uit D2, zal de toeslag van € 80,00 niet in rekening worden gebracht in het geval het desbetreffende kind niet gebruik gaat maken van het 3e trainingsmoment.

· Dit moet zo snel mogelijk en niet later dan 15 augustus 2019 bekend worden gemaakt – onder vermelding van naam van kind en bijbehorend team – bij [email protected].

 

Vanaf 3e team

Er zijn twee keuzemogelijkheden:

1.     Per periode: voor kinderen en ouders die zich niet kunnen of willen vastleggen voor een heel seizoen ofwel later willen kunnen instappen. De kosten per periode (tot de zaalperiode en na de zaalperiode) bedragen € 50,00.

2.     Voor een heel jaar: voor kinderen en ouders die zich direct voor een heel seizoen willen opgeven bedragen de kosten € 80,00.

 

Aanmelden kan – onder vermelding van naam van kind en bijbehorend team - via [email protected].

Hoe deze bijdrage gaat worden verrekend, hoort u nog van ons

 

Namens de Junioren Breedte Commissie

Astrid Buijssen – Manager LC’s

Jop Ekering – Manager TC’s

Lenie Pierik – Technisch Manager Jeugd

Merijn van Meer – Bestuurslid Breedte Jeugd & Jongste Jeugd

 
Jop Ekering
+31-6-54632405
Nieuwsafbeelding