header-schaer-website-v6.jpg
 

NIEUWE LEDEN VAN VERDIENSTE BENOEMD!

HB = hockeybestuur  |  29-6-2019

Aan het einde van de lange en hete ALV van afgelopen dinsdag nam voorzitter Alex de microfoon nog een keer te hand om traditiegetrouw een aantal zeer gewaardeerde vrijwilligers voor te dragen tot Lid van Verdienste van Schaerweijde. Dit keer betrof het wel een hele bijzondere groep. De hoeveelheid inzet en tijd die deze dames en heren in onze club hebben gestoken is niet in een getal uit te drukken.Vele jaren hebben zij er voor gezorgd dat achter de schermen (en voor de schermen in het geval van Ernst J) dat alle zaken die wij als leden als bijna vanzelfsprekend beschouwen, op rolletjes liepen en Schaerweijde is hen allen heel veel dank verschuldigd. Met grote instemming van de vergadering werden zij allen benoemd tot Lid van Verdienste. Uit handen van de voorzitter ontvingen zij een boeket bloemen en de zilveren Schaerweijde-speld.

 

Als eerste werd Angelique van Velsen naar voren gehaald. Angelique was in de vorige vergadering reeds benoemd maar bij afwezigheid van familie en vrienden werd zij nu echt goed gehuldigd. Angelique is jaren lijncoördinator bij de meisjes geweest. Heeft acht jaar lang het Valkentoernooi georganiseerd en was zeer nauw betrokken bij de oprichting van de Schaerweijde Coaching Academy. Maar haar allergrootste job bij Schaerweijde is wel haar rol als bestuurslid Teamondersteuning in het Hockeybestuur. En onder Teamondersteuning valt praktisch de hele vereniging: de arbitrage, de lijnco’s, de zaalorganisatie, het wedstrijdsecretariaat, de kleding, de wedstrijdtafel, de ledenadministratie echt teveel om op te noemen. Zoveel dat het bekende gezegde dat niemand onvervangbaar is voor Angelique niet opgaat. Meer dan 40 uur in de week was zij onvermoeibaar en altijd vriendelijk bezig met het op rolletjes laten lopen van de club.

 

Als tweede werd Jacqueline Bloem gehuldigd: Jacq heeft naast al vele jaren een ontzettend leuke teammanager te zijn geweest, ook jaren als vrijwilliger de wedstrijdtafel bemenst. Maar hetgeen waar waarschijnlijk  iedereen haar van kent, is haar rol als secretaris van het Hockeybestuur van 2014-2018. Talloze evenementen zoals o,a, Play Offs, het Familietoernooi, Topavonden maar ook het afscheid van Arek zijn door haar fantastisch georganiseerd. De contacten met de KNHB liepen ook via haar en het is mede aan Jacq te danken dat deze al jaren uitstekend verlopen en dat de KNHB vanwege de hoge organisatiegraad haar evenementen graag naar Schaerweijde brengt. De spin in het web en het hart van de club!

 

Daarna werd Edgar Fortunati naar voren gehaald. Edgar is jarenlang coach/manager geweest van het team van zoon Friso en daarnaast vele jaren de zeer betrouwbare penningmeester van Schaerweijde Hockey. Edgar heeft die rol uitmuntend vervuld: een zeer harde werker die vele uren heeft besteed aan o.a. de ingewikkelde salarisadministratie met al die trainers en die uiteraard streng toezicht hield op de uitgaven. 

 

Ernst van Splunter was de volgende. Ernst was onder andere betrokken bij de Commissie Fairplay en ook hij was vele jaren manager van de teams van zijn zoons. Maar waar iedereen hem van kent, is van zijn rol als bestuurslid communicatie & clubbeleving van het hockeybestuur van 2014-2019. Verantwoordelijk voor o.a. de website/app, glossy magazine Schaerweijde32, Schaerweijde Facebook was hij daarnaast vaak speaker bij H1/D1 en contactpersoon media. Vele vele uren heeft hij besteed aan het schrijven van stukken, het maken van verslagen, de ‘live’ verslaggeving bij H1/D1, het maken van interviews en het bedenken van nieuwe manieren om ervoor te zorgen dat Schaerweijde positief in het nieuws kwam. Altijd vriendelijk, correct en betrouwbaar, hulde voor Ernst!

 

Astrid Buijssen mocht ook naar voren komen. Astrid is lijncoördinator geweest in de meisjes C-lijn en daarna werd zij manager van alle lijncoördinatoren. Ook zij was manager van het team van haar dochter en daarnaast zat zij een aantal jaren in de zaalcommissie die zorgt draagt voor o.a. de inkoop van zaalruimte en alles wat er bij de organisatie van de zaalcompetitie komt kijken. Astrid is naast buitengewoon betrouwbaar, zeer kalm en oplossingsgericht: uitstekende eigenschappen voor het vervullen van al deze belangrijke functies. Ook zij heeft daar veel uren ingestoken en meerdere malen zelfs bij nacht & ontij moeten inbellen van uit het Midden-Oosten wanneer zij daar beroepshalve verbleef om zo toch bij besprekingen op de club ‘aanwezig’ te zijn.

 

En last but not least Marianne den Engelsman. Een dame van dezelfde generatie als Astrid en Angelique. Marianne is, altijd rustig op de achtergrond, jaren betrokken geweest bij  de veld- en zaalplanning. Een enorme en ingewikkelde klus die zij altijd zeer goed heeft vervuld. Ook was zij vier jaar lijncoördinator in de meisjes AB-lijn, heeft zij vijf jaar het Valkentoernooi mede georganiseerd. En of dat al niet allemaal genoeg was, was ook zij jaren manager van de teams van haar dochters en zoon én zat zij drie jaar in de zaalcommissie.

 

Heel erg veel dank voor alles wat jullie voor Schaerweijde hebben betekend!Nieuwsafbeelding

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws