header-schaer-website-v6.jpg
 

OPZEGGEN lidmaatschap Jeugd vóór 5 april - update

Jeu = jeugd  |  30-3-2020

Hierbij willen we alle jeugdleden eraan herinneren dat opzeggen van het lidmaatschap hockey voor het volgend seizoen 2020-2021 dient plaats te vinden vóór 5 april aanstaande. Dit geldt voor alle jongste jeugd- en jeugdleden.

Alleen voor de A-jeugd die nog niet weten of ze volgend seizoen lid blijven in verband met eindexamen of studiekeuze, geldt dat ze onder voorbehoud kunnen opzeggen. Dit dient te worden aangegeven bij de opzegging. Indien later weer wordt aangemeld, wordt hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de teamindeling. 

Alle A-jeugdleden krijgen een separate mail met de mogelijkheden om door te stromen naar de (jong) senioren.

 

Opzeggen kan uitsluitend via de ledenadministratie: l[email protected].

We horen ook graag wat de reden is van je opzegging, dan kunnen we dat meenemen in de plannen voor volgend seizoen.

 

Te late opzegging heeft tot gevolg dat de volledige contributie voor het nieuwe seizoen verschuldigd zal zijn. Daarom adviseren wij de opzegdatum vóór 5 april 2020 strikt te volgen.


Wij realiseren ons dat in deze onzekere tijden genoemde procedure vreemd overkomt. 

Hoewel er nu niet gehockeyd kan worden, wordt er wel gewerkt aan volgend seizoen. Daarom is het voor ons noodzakelijk een inventarisatie te maken van het aantal teams dat wij kunnen vormen en hoeveel trainers wij daarbij nodig zullen hebben, zodat wij volgend seizoen hopelijk weer gezond kunnen starten.

 

De precieze procedure vind je ook hier.

Nieuwsafbeelding