header-schaer-website-v6.jpg
 

Reminder Extra ALV 13 december

Alg = algemeen  |  9-12-2018
Op donderdag 13 december om 20:00 uur houdt Schaerweijde in de lounge van het clubhuis een extra ALV. Op 21 november werd duidelijk dat het quorum om een statutenwijziging te kunnen doorvoeren, niet aanwezig was. De statuten en reglementen bepalen in dat geval dat een wijziging dan kan worden doorgevoerd op een bijzondere ALV waarbij het voorstel door een meerderheid van minimaal 25 stemgerechtigde leden moet worden aanvaard. Daarbij moet ten minste drie vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vóór de statutenwijziging zijn.

 

Met de statutenwijziging beoogt het bestuur om dat het boekjaar, tevens verenigingsjaar, voortaan loopt van één juli tot en met dertig juni. Op dit moment loopt het boekjaar van 1 augustus tot en met 31 juli. De wijziging brengt een aanzienlijke vereenvoudiging van de administratie met zich mee. 


In de bijlage kunt u de agenda van de extra ALV vinden. De statutenwijziging staat te lezen achter de inlog: Club, Documenten, ALV  1 en de agenda staat daar ook weer ALV 3. 

 

In verband met het quorum verzoekt verenigingsbestuur u om u vooraf aan te melden bij de secretaris van het verenigingsbestuur via [email protected] Hier kunt u ook terecht voor het volmachtformulier.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het verenigingsbestuur Schaerweijde,

 

Josien van Breda

secretaris


Nieuwsafbeelding