header-schaer-website-v6.jpg
 

Vacatureoverzicht

Een vereniging als Schaerweijde kan niet zonder vrijwilligers. 

We zijn een vereniging voor en door leden, zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan. En het is juist zo leuk om samen met andere vrijwilligers ervoor te zorgen dat alles op rolletjes loopt!

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar ouders/spelers die zich willen inzetten voor onze vereniging:

 • Hockeybestuur Senioren Breedte
 • Hockeybestuur PR/Communicatie & Clubbeleving
 • Ledenadministratie (1-2 vrijwilligers)
 • Vrijwilligersbureau (1-2 vrijwilligers)
 • Coordinator Zaalhockey
 • Technisch coördinator Meisjes A

Wij hopen dan ook dat jullie, ouders van onze jeugd of zelf spelend bij Schaerweijde, jullie steentje willen bijdragen en ons komen helpen. Meer handen maken meer werk.

Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.

-----------------------------------------------------------------------------

VACATURE – Hockeybestuur Senioren Breedte

Ben jij degene die verder wil bouwen aan een lang leven hockey op eigen niveau en altijd met veel plezier? Dan is deze bestuursfunctie beslist iets voor jou!

Het huidige bestuurslid heeft samen met het bestuur besloten na dik twee jaar de portefeuille van PR/Communicatie & Clubbeleving over te nemen waardoor het Hockeybestuur op zoek is naar een nieuw bestuurslid Senioren Breedte. 

1. Plaats in de organisatie

Het bestuurslid Senioren Breedte maakt deel uit van het Hockeybestuur, bestaande uit acht leden (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Tophockey, Jongste Jeugd Breedte, Jeugd Breedte, PR/Comm./Clubbeleving). Hij/zij wordt door de ledenvergadering benoemd op voordracht van het zittende bestuur, treedt in principe na 3 jaar, uiterlijk 3x3 jaar na benoeming af en is dan herkiesbaar. 

2. Korte karakteristiek van de functie

Het bestuurslid Senioren Breedte is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor Senioren Breedte Heren, Dames, Jong Senioren, Veteranen, Veterinnen, Trimhockey, Fithockey en Hockey7 van Schaerweijde Hockey afdeling. Hij/zij voert bestuurstaken uit en ondersteunt de commissies die onder hem/haar vallen op het gebied van technisch beleid, trainingen, teamsamenstelling, vaststelling trainers, teamcoaches/ aanvoerders, lijncoördinatoren, vervoer Utrecht-Zeist, werving en clubbeleving/ events. Als zodanig heeft het bestuurslid intensief contact met de lijncoördinatoren. Hij/zij bewaakt de balans tussen technische professionalisering en verenigingsbelangen.

3. Taken/aandachtsgebieden:

        Verantwoordelijk voor het beleid en de ontwikkeling van de verschillende lijnen binnen Senioren Breedte;

        Verantwoordelijk voor clubbeleving Senioren Breedte en de Feestcommissie Senioren;

        Verantwoordelijk voor het aantrekken, de begeleiding en de ontwikkeling van trainers;

        Verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen trainers, lijn-coördinatoren en aanvoerders/coaches;

        Verantwoordelijk voor een nauw contact met de KNHB en haar functionarissen op Senioren Breedte;

        Verantwoordelijk voor de werving van nieuwe Senioren Breedte leden;

        Verantwoordelijk voor een nauw contact met het bestuur van PIAS/ Veritas en de jaarafspraken;

        Verantwoordelijk voor het aanbieden van een vervoersoptie van Utrecht naar Zeist voor senior-leden zonder andere middelen van vervoer (studenten);

        Verantwoordelijk voor Senioren Breedte begroting/ budget;

        Verantwoordelijk voor de commissie van Sportiviteit & Respect en het uitrollen/ bewaken van de normen en waarden en gedragsregels;

        Verantwoordelijk voor het Vrijwilligersbureau voor het werven van nieuwe vrijwilligers en Ledenwerving Senioren;

        Actieve, betrokken rol in het Hockeybestuur en het uitdragen van de visie/ missie en ambitie.

4. Communicatielijnen (intern)

Het bestuurslid communiceert bij zijn/haar werkzaamheden met name met de lijn-coördinatoren, trainers, aanvoerders/coaches, wedstrijdleiding/secretariaat/ veldplanning, arbitrage, feestcommissie, vrijwilligersbureau, verenigingsmanager, Verenigingsbestuur en Hockeybestuur.

 5. Rapportagelijnen (intern)

Het bestuurslid Senioren Breedte rapporteert over zijn werkzaamheden aan het Schaerweijde Hockeybestuur.

 6. Functieprofiel 

        Ervaring met hockey als speler, bij voorkeur actief spelend als Senior Breedte bij Schaerweijde;

        Affiniteit met een sportvereniging en de daarmee samenhangende inzet van vrijwilligers en professionals;

        Ervaring als bestuurder van een vereniging of stichting;

        Affiniteit met Zeist en omstreken, en met de studentenwereld;

        Verbinder, empathisch leider, goede organisator en communicatief sterk;

        Kan fungeren als boegbeeld van de breedtesport.

7. Competenties

Het bestuurslid Senioren Breedte is 

        Beleidsmatig; in staat om sturing te geven en te organiseren;

        Kan vrijwilligers enthousiasmeren en stimuleren om een bijdrage te leveren;

        Leidinggevende kwaliteiten: goede omgang met en aansturing van de professionals en vrijwilligers;

        Ondernemend, initiatief nemend, oplossingsgericht en hands-on;

        Kwaliteits- en kostenbewust;

        Iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat gezien het consumentisme en kritische publiek;

        Teamplayer.

 8. Tijdsbesteding

Gemiddeld 6-8 uur per week (incl. weekend) met enkele pieken in het seizoen van 12-16 uur per week. Met name afsluiting huidig seizoen en voorbereiding nieuwe seizoen (mei-jun & sept) vragen extra inzet.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het huidige bestuurslid Oswin van den Boer op 06-55253344 of [email protected] of de voorzitter Hockeybestuur Reinoud Imhof op 06-53112021 of [email protected]


VACATURE – Hockeybestuur PR/Communicatie & Clubbeleving

1. Plaats in de organisatie

Het bestuurslid PR/ Communicatie & Clubbeleving maakt deel uit van het hockeybestuur. Hij/zij wordt door de ledenvergadering benoemd op voordracht van het zittende bestuur, treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af en is dan herkiesbaar. 

2. Korte karakteristiek van de functie

Het bestuurslid Communicatie, PR en Clubbeleving is aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het PR & communicatiebeleid van Schaerweijde hockey. Hij/zij voert bestuurstaken uit en ondersteunt de commissies die onder hem vallen bij hun vragen op het gebied van communicatie en begeleidt en ondersteunt andere vrijwilligers die activiteiten uitvoeren op dit gebied. Hoewel de functie primair beleidsmatig van aard is, wordt van hem of haar verwacht dat hij/zij zelf ook activiteiten oppakt. 

3. Taken/aandachtsgebieden

 • is vanuit het bestuur aanspreekpunt voor alle communicatiemiddelen van Schaerweijde hockey: website, app, Facebook en Instagram;
 • draagt zorg voor goede informatievoorziening en coördineert de samenhang tussen de kanalen;
 • is eindverantwoordelijk voor de e-nieuwsbrieven naar leden, ouders, begeleiders, sponsors en andere betrokkenen;
 • is verantwoordelijk voor de externe communicatie, zowel pro- als reactief naar landelijke, regionale en plaatselijke media;
 • is verantwoordelijk voor de profilering (Merk Schaerweijde);
 • draagt zorg voor profilering op en synergie met informatie op hockey.nl;
 • ontwikkelt en bewaakt de huisstijl;
 • is vanuit het bestuur betrokken bij de commissies: redactie, feestcommissies jeugd en senioren, Speakers, Jeugdbestuur, Sportiviteit & Respect en diverse commissies voor de nodige clubbeleving;

 4. Communicatielijnen (intern)

Het algemeen bestuurslid communiceert bij zijn/haar werkzaamheden met de bestuursleden en in overleg met hen dan wel direct met:

 • tophockey coaches en spelers (ism bestuurslid tophockey);
 • sponsors (ism de voorzitter);
 • de voorzitters van de commissies die onder hem / haar vallen;
 • overige vrijwilligers

 5. Rapportagelijnen (intern)

Het bestuurslid rapporteert over zijn/haar werkzaamheden aan het Schaerweijde hockeybestuur

6. Functieprofiel 

 • ervaring met communicatie en PR;
 • beleidsmatig sterk en vindt het tegelijkertijd leuk om de handen uit de mouwen te steken; 
 • onderhoudt externe en interne contacten; 

 7. Competenties

Het bestuurslid Communicatie, PR en Clubbeleving is:

 • in hoge mate communicatief;
 • in staat om vrijwilligers te enthousiasmeren en te stimuleren;
 • goed in staat om standpunten en ideeën van anderen over te brengen 
 • in staat om de bij deze positie behorende neutraliteit en onafhankelijkheid te bewaren;
 • kan samen met anderen een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijk resultaat.

 8. Tijdsbesteding

Gemiddeld 6-8 uur per week (incl. weekend) met enkele pieken in het seizoen van 12-16 uur per week. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het huidige bestuurslid Oswin van den Boer op 06-55253344 of [email protected] of de voorzitter Hockeybestuur Reinoud Imhof op 06-53112021 of [email protected]

 

VACATURE – Ledenadministratie (1-2 vrijwilligers)

Als Ledenadministratie ben je verantwoordelijk voor het op een zorgvuldige wijze beheren van de ledenadministratie in Lisa.

Je verzorgt tevens de communicatie per mail hieromtrent met de (toekomstige) leden, commissies en lijn coördinatoren zodat iedereen tijdig geïnformeerd is.  

De belangrijkste activiteiten zijn het verwerken van:

 • aanmeldingen/afwijzingen van leden;
 • opzeggingen van leden;
 • mutaties onder andere adreswijzigingen;
 • uitzetten van diverse vragen bij de betreffende commissie en/of lijn coördinator.

Als Ledenadministratie ben je voornamelijk druk in de maanden maart tot en met juni wanneer de aanmeldingen en opzeggingen van de leden worden verwerkt. Na de zomer vinden er nog wat mutaties plaats. In de wintermaanden is het relatief rustig.

Je kunt deze functie als duo (huidige invulling) maar ook heel goed zelfstandig uitvoeren. Het grote voordeel van deze rol is dat je je tijd zelf kunt indelen en vanuit huis kunt werken.

Er zijn werkinstructies beschikbaar en uiteraard word je ingewerkt.

Tijdsbesteding is gemiddeld 1-2 uur per week met een kleine piek voor de zomer ter voorbereiding van het nieuwe hockeyseizoen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het huidige ledenadministratie via [email protected] of de secretaris van het Hockeybestuur Marieke Oudenhuijsen op 06-22777938 of [email protected]


VACATURE – Vrijwilligersbureau (1-2 vrijwilligers)

Profiel volgt spoedig


VACATURE – Coordinator Zaalhockey

Heb je een helikopterview en hou je van organiseren dan zoeken wij jou om onze zaalcommissie te versterken!

De Zaalcoördinator is de spin in het web binnen de zaalcommissie. Je bent binnen de club en voor de KNHB het eerste aanspreekpunt voor zaalhockey. Je bent betrokken bij het hele proces: van het regelen van zaaluren, de inschrijving van de teams tot en met de evaluatie aan het einde van het seizoen bij de KNHB.

De afgelopen jaren is de zaalcommissie, een team van 6 personen, steeds verder geprofessionaliseerd. Er is een duidelijke actielijst waarop staat wanneer wat moet gebeuren en ook veel procedures zijn vastgelegd. Als zaalcoördinator ben je voornamelijk bezig in september (inschrijving van de teams en opgave van de zaaluren), vanaf half november tot de start van de competitie in het eerste weekend van december (wedstrijdschema, kick off KNHB en kick off op de club) en na de zaalperiode in maart als de evaluatie plaats vindt. De huidige zaalcoördinator wil graag spoedig de taken overdragen en zorgen we uiteraard dat je goed wordt ingewerkt! 

Heb je interesse of vragen over deze vacature? Stuur dan een mail naar 
[email protected]


VACATURE: Technisch coördinator Meisjes AFunctie

TECHNISCH COÖRDINATOR

Plaats in de organisatie

De technisch coördinator rapporteert aan de manager TC.

 

De technisch coördinator wordt benoemd door de manager TC van de lijn.

Kandidaten worden binnen de junioren breedte commissie eerst voorgedragen, vóór ze worden gevraagd.

Korte omschrijving

 

Taken en aandachtsgebieden

Is verantwoordelijk voor:

 • De hockey technische en tactische begeleiding van de coaches.
 • De technisch coördinator stimuleert de overdracht van speelstijl, hockey-taal en coaching vaardigheden, [van en naar de coaches in samenwerking met de SCA en de hoofdtrainer].
 • Signaleert de behoefte aan en initieert begeleiding bij coaches om de brug te slaan tussen de theorie en praktijk.
 • Is mede verantwoordelijk voor de organisatie van (ouder)informatieavonden, selectietrainingen en coachavonden samen met de LC
 • Geeft signalen door van ontwikkelingen, problemen en kansen op teamniveau naar het junioren breedte commissie.
 • Conformeert zich en draagt het beleid uit van de club
 • De technisch coördinator benoemt de coaches na voordracht in de junioren breedte commissie.

Teamvormingsproces

 • De technisch coördinator bezoekt een aantal keer per jaar alle teams van de lijn om de technische ontwikkelingen van de spelers en het team te volgen, bij te sturen, te versnellen en te beoordelen.
 • Coördineert het beoordelingsproces van de individuele speler met behulp van beoordelingsstaten van de coaches en trainers.
 • Stelt het team voor volgend seizoen samen met behulp van alle beoordelingsgegevens en de uitkomsten van de selectietrainingen c.q. beleidsafspraken.
 • Maakt de eindevaluatie van spelers en van het team samen met de hoofdtrainer en de lijn coördinator. In overleg met junioren breedte commissie en de jongste jeugd commissie. 

Communicatielijnen (intern)

De technisch coördinator is aanspreekpunt voor de coach. In situaties, waar de ouders en de coaches er niet uit komen helpt de technisch coördinator.

 

De technisch coördinator stemt af met de hoofdtrainer, technisch manager en lijn coördinator.

 

De technisch coördinator overlegt met de manager TC’s.

Rapportagelijnen (intern)

De lijn coördinator rapporteert over zijn werkzaamheden aan de Manager LC’s

Competenties

Organisatievermogen

Integriteit

Discreet

Communicatie vaardigheden

Hockey kennis

Integriteit

Een technisch coördinator kan niet gelijktijdig manager/coach zijn in dezelfde lijn.

Bij de JJ vanwege de speeltijden, ook niet van andere lijnen

De partner van de technisch coördinator kan niet coach of manager zijn in de dezelfde lijn.

 

De technisch coördinator moet een Verklaring van Onbesproken Gedrag overleggen.


Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.