header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Vacatureoverzicht

Een vereniging als Schaerweijde kan niet zonder vrijwilligers. 

We zijn een vereniging voor en door leden, zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan. En het is juist zo leuk om samen met andere vrijwilligers ervoor te zorgen dat alles op rolletjes verloopt!

Wij zijn dan ook dringend op zoek naar ouders/spelers die zich willen inzetten voor onze vereniging:

 • Vrijwilligersburo (1-2 vrijwilligers)
 • Technisch coördinator Jongens A

Hieronder vind je de uitgebreide profielomschrijvingen van bovenstaande vacatures.

Wij hopen dan ook dat jullie, ouders van onze jeugd of zelf spelend bij Schaerweijde, jullie steentje willen bijdragen en ons komen helpen. Vele handen maken licht werk.

Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

VACATURE – Vrijwilligersburo (1-2 vrijwilligers)


Het vrijwilligersburo van Schaerweijde, onder leiding van Patricia le Gras, is op zoek naar versterking. Het vrijwilligersburo heeft onder meer tot taak:  

 • Het opzetten en beheren van profielschetsen voor alle vrijwilligersfuncties binnen de club in samenwerking met de diverse commissies;  
 • Het ondersteunen van het bestuur met het uitbouwen en uitvoeren van het vrijwilligersbeleid; 
 • Het plaatsen van profielschetsen van openstaande posities op de site en verspreiding via andere sociale media; 
 • Het actief werven van vrijwilligers voor de verschillende commissies en hockeylijnen; 
 • Het zijn van vraagbaak voor vrijwilligers; 
 • Het aanschrijven van leden en ouders bij openstaande posities inclusief de inventarisatie van wat leden/ouders bij aanmelding hebben opgegeven; 
 • De contacten leggen en onderhouden tussen geïnteresseerden en de betrokken commissie of hockeylijn;
 • Het inplannen van bardiensten gedurende het seizoen in overleg met de barmanager.

Het bestuur wil het vrijwilligersburo verder professionaliseren, de belasting voor het vrijwilligersburo beter verdelen en, door de versterking, meer mogelijkheden ontwikkelen om de leden en ouders beter te bereiken en te stimuleren een vrijwilligersfunctie op te pakken. 

We zijn op zoek naar leden/ouders die belangstelling hebben om aan de verdere professionalisering mee te helpen. Daarbij kan een achtergrond bij een search(advies)buro of vrijwilligersorganisatie en/of als HR functionaris natuurlijk van meerwaarde zijn.

De tijdsbelasting zal ca 2-4 uur per week belopen. 

Voor verdere informatie kan er contact worden opgenomen met Reinoud Imhof ([email protected] of 0653112021) of Patricia le Gras ([email protected]). Aanmeldingen kunnen worden gericht aan [email protected] 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 VACATURE: Technisch Coördinator Jongens A


Functie

TECHNISCH COÖRDINATOR

Plaats in de organisatie

De technisch coördinator rapporteert aan de manager TC.

 

De technisch coördinator wordt benoemd door de manager TC van de lijn.

Kandidaten worden binnen de junioren breedte commissie eerst voorgedragen, vóór ze worden gevraagd.

Korte omschrijving 

 

Taken en aandachtsgebieden

Is verantwoordelijk voor:

 • De hockey technische en tactische begeleiding van de coaches.
 • De technisch coördinator stimuleert de overdracht van speelstijl, hockey-taal en coachingvaardigheden (van en naar de coaches in samenwerking met de SCA en de hoofdtrainer).
 • Signaleert de behoefte aan en initieert begeleiding bij coaches om de brug te slaan tussen de theorie en praktijk.
 • Is mede verantwoordelijk voor de organisatie van (ouder)informatieavonden, selectietrainingen en coachavonden samen met de LC. 
 • Geeft signalen door van ontwikkelingen, problemen en kansen op teamniveau naar de junioren breedte commissie.
 • Conformeert zich en draagt het beleid uit van de club. 
 • De technisch coördinator benoemt de coaches na voordracht in de junioren breedte commissie.

Teamvormingsproces

 • De technisch coördinator bezoekt een aantal keer per jaar alle teams van de lijn om de technische ontwikkelingen van de spelers en het team te volgen, bij te sturen, te versnellen en te beoordelen.
 • Coördineert het beoordelingsproces van de individuele speler met behulp van beoordelingsstaten van de coaches en trainers.
 • Stelt het team voor volgend seizoen samen met behulp van alle beoordelingsgegevens en de uitkomsten van de selectietrainingen c.q. beleidsafspraken.
 • Maakt de eindevaluatie van spelers en van het team samen met de hoofdtrainer en de lijn coördinator. In overleg met junioren breedte commissie en de jongste jeugd commissie. 

Communicatielijnen (intern)

De technisch coördinator is aanspreekpunt voor de coach. In situaties, waar de ouders en de coaches er niet uit komen, helpt de technisch coördinator.

 

De technisch coördinator stemt af met de hoofdtrainer, technisch manager en lijn coördinator.

 

De technisch coördinator overlegt met de manager TC’s.

Rapportagelijnen (intern)

De lijn coördinator rapporteert over zijn werkzaamheden aan de Manager LC’s. 

Competenties

Organisatievermogen

Integriteit

Discreet

Communicatie vaardigheden

Hockeykennis

Integriteit

Een technisch coördinator kan niet gelijktijdig manager/coach zijn in dezelfde lijn.

Bij de JJ vanwege de speeltijden, ook niet van andere lijnen. 

De partner van de technisch coördinator kan geen coach of manager zijn in dezelfde lijn.

 

De technisch coördinator moet een Verklaring van Onbesproken Gedrag overleggen.


Meld je nu aan bij [email protected] en laat ons weten wat je graag zou willen doen.