header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Opzeggen lidmaatschap

Voor hockey loopt het verenigingsjaar van 1 augustus t/m 31 juli.


Opzeggen van het lidmaatschap hockey dient plaats te vinden:

Jeugdleden vóór 1 april voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.

Senioren, Veteranen en Trimleden vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.


U weet het zeker? U heeft er meerdere keren over nagedacht? U kan geen andere conclusie trekken dan het lidmaatschap op te zeggen?


Opzeggen kan uitsluitend via de Ledenadministratie, op de volgende wijze:
• per e-mail, [email protected]
• per brief, ZSV Schaerweijde, t.a.v. Ledenadministratie hockey, Postbus 395, 3700 AJ Zeist


Vermeld bij het opzeggen altijd uw naam, adres, woonplaats en relatienummer. Vermeld tevens of het hockey jeugd, hockey senioren/veteranen of trimhockey betreft. De ledenadministratie zorgt ervoor dat de opzegging wordt verwerkt en ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het hockeybestuur en de betreffende commissies.


U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging. Indien u geen bevestiging ontvangt, is de opzegging niet effectief ontvangen.


Let op: indien uw opzegging niet (effectief) ontvangen is voor de uiterste datum van 1 april (jeugd) of 1 juni (senioren), dan bent u de volledige contributie voor het volgende seizoen aan Schaerweijde verschuldigd.