header foto header foto header foto header foto
Algemeen Clubevents Jeugd Senioren Top Vacatures
 
Graag informeren wij u over het Schaerweijde Ondersteunend Lidmaatschap.

Voor wie is het Ondersteunend Lidmaatschap?
Voor iedereen die betrokken is bij Schaerweijde, maar geen lid is. Zoals bijvoorbeeld ouders van jeugdleden of vrijwilligers.

Wat houdt het Ondersteunend Lidmaatschap in?
Het ondersteunend lidmaatschap betekent ten eerste dat u Schaerweijde (financieel) ondersteunt met een jaarlijkse bijdrage. Door dit lidmaatschap krijgt u stemrecht (*) op de Algemene Ledenvergadering, waarvan er tenminste twee per jaar plaatsvinden. Dit kan interessant zijn voor ouders van jeugdleden omdat jeugdleden tot 18 jaar geen stemrecht hebben. Tevens zijn de statuten, reglementen, besluiten (waaronder begrepen de tuchtrechtspraak) en aanwijzingen van (organen van) de vereniging op ondersteunende leden van toepassing.

Zijn er kosten verbonden aan het Ondersteunend Lidmaatschap?
Ja, het ondersteunend Lidmaatschap is vastgesteld op € 25,00 (per seizoen). De contributie voor volgende jaren zal jaarlijks in de Ledenvergadering van juni worden vastgesteld.

Als u Ondersteunend Lid wilt worden ......
Dan kunt u zich via de website digitaal inschrijven via Lidmaatschap -> Inschrijven.
Indien u nog vragen heeft, kunt u mailen naar [email protected].

Mocht u uw ondersteunend lidmaatschap willen opzeggen, dan dient u dit voor 1 juni van het lopende seizoen te doen middels een mail naar [email protected].

* = 1 stem per ondersteunend lidmaatschap