header-schaer-website-v6.jpg
 

Regels speelgerechtigdheid junioren veld


REGELS EN INFORMATIE OVER SPEELGERECHTIGDHEID 2018-2019


Om te beginnen: zorg dat de namen van de spelers op het DWF altijd kloppen. 

Wie meespeelt, wordt op het DWF aangevinkt. Invallers worden altijd vermeld op het DWF. 

Check uiterlijk de vrijdag voor de speelzaterdag / -zondag altijd of je invallers écht speelgerechtigd zijn.


Hieronder in het kort de belangrijkste regels:Regels invalspelers en speelgerechtigdheid

 • vanaf dit seizoen komt voor de junioren (D t/m A) de regel m.b.t. de teambepaling te vervallen, hiervoor in de plaats komt de spelerslijst  zie voor details de bijlage Speelgerechtigdheid Veldhockey 2018 – 2019
 • binnen een lijn mag lenen uit dezelfde klasse of lager altijd
 • lenen uit een hogere lijn mag alleen als de invaller binnen de leeftijdscategorie van de lagere lijn valt en minimaal 1 klasse lager speelt. Dit moet altijd gecheckt worden bij het wedstrijdsecretariaat
 • lenen uit hogere klasse mag met de volgende restrictie:
  • maximaal 1 klasse hoger
  • maximaal 2 spelers uit 1 klasse hoger
  • alleen als het team maximaal incl. geleende spelers uit gelijk of lager 11 spelers of minder heeft
  • alleen als er geen mogelijkheid is tot het lenen uit een gelijk of lager spelend team
  • uit lagere/jongere lijn lenen geldt dat er ook geleend mag worden uit maximaal 1 klasse hoger. Bij 2 klassen hoger geldt dezelfde restrictie als hierboven.
  • bij door de Bond bepaalde beslissingswedstrijden mogen invallers uit 1 klasse hoger alleen meespelen als ze daarvoor al minimaal 2 keer eerder hebben meegespeeld met het betreffende team en daarmee op het DWF hebben gestaan.
  • bij beslissingswedstrijden gelden aanvullende regels  zie voor details de bijlage Speelgerechtigdheid Veldhockey 2018 – 2019
  • Op Schaerweijde wordt alleen geleend uit de 1e lijnsteams  als daar dispensatie voor gevraagd is bij de wedstrijdsecretaris.
  • 1e en 2e lijnsteams lenen spelers altijd in overleg met de hoofdtrainer en de Technisch manager (Lenie Pierik).
  • Jongens mogen niet bij meisjes meespelen en meisjes mogen niet bij jongens meespelen.
  • Voor keepers geldt het volgende: Bij 1e klasse en hoger mag een keeper uit maximaal 1 klasse hoger geleend worden zonder restrictie van het aantal eigen spelers.

 

Vanaf 2e klasse mag een keeper uit maximaal 2 klasse hoger geleend worden zonder restrictie van het aantal eigen spelers.REGELS JUNIOREN SPEELGERECHTIGDHEID 2018-2019 KNHB


Klik hieronder voor de regels:


Regels Speelgerechtigdheid-junioren-Veldhockey-2018-2019


Tabel-klassegrenzen-J-S-regels-speelgerechtigdheid-veldhockey-2018-2019Extra informatie voor wat betreft de Zaalcompetitie 

Alleen spelers die zich opgegeven hebben voor zaalhockey mogen in de zaal meespelen.

 

 

Rangorde klassen Junioren veld

Landelijk

Super A/B

IDC

Topklasse

Subtopklasse

1e klasse

2e klasse

3e klasse

4e klasse

5e klasse


Klik hier voor de lijst met klasse indelingen voor de veld competitie junioren 2018-2019Strafmaatregelen vanuit de Bond bij het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler en competitievervalsing

 • 3 punten aftrek
 • verplicht overspelen van de wedstrijd
 • minimaal €75 voor betreffende team

 

Redenen om je spelerslijst op het DWF op orde te hebben


 • laatste wedstrijden worden door de Bond aangewezen als beslissingswedstrijden. Je mag dan alleen nog maar uit 1 klasse hoger lenen als de speler(s) al minimaal 2x op het DWF hebben gestaan
 • als de speler een gele of rode kaart krijgt, moet de naam op het DWF staan anders is er sprake van competitievervalsing
 • als de speler een ongeluk op het veld krijgt of veroorzaakt kun je te maken krijgen met aansprakelijkheid en verzekeringskwesties. Staat de speler niet op het DWF staat, kan dat tot grote problemen leiden
 • de tegenstander kan het spelersaantal op het veld en in de dug out vergelijken met het DWF

 

Tips bij vermoeden van competitievervalsing door de tegenpartij


 • maak de dag voor de wedstrijd een screenshot van de spelerslijst op het DWF
 • tel het aantal spelers dat daadwerkelijk opgesteld staat op de dag zelf
 • zet oren en ogen open langs de lijn, kijk naar bijv. genummerde shirt en bij groot vermoeden check de namen die je hoort met die op het DWF 


Bij vragen en twijfel kan er altijd contact opgenomen worden per mail met het wedstrijdsecretariaat [email protected]


Leeftijdscategorieën (Jongste) Jeugd


In het Bondsreglement van de KNHB zijn de leeftijdscategorieën vastgesteld voor deelname aan de door de KNHB georganiseerde competities. Peildatum voor het vaststellen van de leeftijd is 1 oktober van het lopende bonds- c.q. competitiejaar:

 • jonger dan 6 jaar: G-jeugd;
 • 6 of 7 jaar: F-jeugd;
 • 8 of 9 jaar: E-jeugd;
 • 10 of 11 jaar: D-jeugd;
 • 12 of 13 jaar: C-jeugd;
 • 14 of 15 jaar: B-jeugd;
 • 16 of 17 jaar: A-jeugd.


Het is daarbij niet toegestaan dat spelers in een jongere leeftijdscategorie spelen dan waarin ze volgens hun leeftijd moeten spelen. Hoger spelen mag wel. Iemand die A-leeftijd heeft, mag dus niet in de B spelen. Iemand met B-leeftijd mag wel in de A spelen mits het klassenverschil niet te groot is, zie bovenstaand de invalregels.