header foto header foto header foto header foto
Algemeen Clubevents Jeugd Senioren Top Vacatures
 
Het Verenigingsbestuur heeft in zijn vergadering van donderdag 18 april 2019 de - circa negen jaren zittende - Tuchtcommissie ontheven van haar taak onder gelijktijdige benoeming van een nieuwe Tuchtcommissie. De afgetreden Tuchtcommissie stond onder leiding van Erelid Boudewijn van Grunsven. Daarnaast maakten Joost Blauw, Marja de Kater en Netteke Wentges-Van Holte er onderdeel van uit. Schaerweijde dankt de oude commissie voor de door haar bewezen diensten en inspanningen.

De gloednieuwe Tuchtcommissie is samengesteld, na een zorgvuldige procedure, en staat onder leiding van haar nieuwe voorzitter Michiel Schouten. Daarnaast maken Olivier Vermeulen, Peggy Corstens en Kees van der Lee onderdeel uit van de Tuchtcommissie. Deze vormt overigens een verenigingscommissie welke zich uitstrekt over zowel hockey als golf.

De Tuchtcommissie is - naast het Verenigingsbestuur - het enige orgaan binnen Schaerweijde dat, uitsluitend op verzoek van het Verenigingsbestuur, bevoegd is te oordelen over het handelen of nalaten in strijd met de statuten, besluiten en reglementen van de vereniging en de statuten en reglementen van de KNHB en/of de NGF. Men kan - alleen als daartoe aanleiding bestaat - het Verenigingsbestuur vragen een zaak aanhangig te maken bij de Tuchtcommissie.

Natuurlijk hopen wij dat de Tuchtcommissie zo weinig mogelijk ingeschakeld hoeft te worden, maar het is goed om te weten dat deze paraat staat, mocht dat daadwerkelijk nodig zijn.