header foto header foto header foto header foto
Algemeen Clubevents Jeugd Senioren Top Vacatures
 

1. CS+ opleiding

Heb jij plezier in het fluiten? Heb jij het fluiten al een beetje in de vingers, maar wil je graag nog meer leren en beter worden? Dat kan! Speciaal voor jou is er de Clubscheidsrechter PLUS (CS+) opleiding.


Dit is een praktijkopleiding op Schaerweijde waarin je persoonlijke begeleiding krijgt van een KNHB-leercoach en workshops volgt om de theorie onder de knie te krijgen. De CS+ opleiding is voor iedereen die al in het bezit is van een clubscheidsrechterskaart, plezier heeft in het fluiten en graag verder wil leren.

Er geldt geen leeftijdsgrens.


Wil jij deze opleiding volgen? Mail dan naar [email protected]

De opleiding duurt gemiddeld één seizoen.


Meer informatie vind je in het boekje CS+ informatie cursist.


2. Begeleiding voor scheidsrechters

Als beginnende scheidsrechter sta je er na het regelexamen niet alleen voor.

Als je aangeeft dat je het leuk vindt om te gaan fluiten, dan zorgen wij voor een ervaren scheidsrechter die  je ondersteunt bij de eerste paar wedstrijden.

Dat geeft meer zelfvertrouwen en verhoogt het plezier in het fluiten.


Fluit je al langer maar wil je jezelf verbeteren dan kan dat ook. Een mailtje naar de arbitragecommissie is voldoende. Wij zoeken dan contact en maken afspraken over een begeleidingstraject.


3. Regelcursus/opleiding clubscheidsrechter

De KNHB is overgestapt op een heel nieuwe leeromgeving voor de regelcursus en de opleiding tot clubscheidsrechter. Deze nieuwe interactieve leeromgeving kun je in je eigen tijd, thuis achter de computer volgen. Ook is het nu mogelijk de cursus op een tablet of mobiele telefoon te doorlopen. De gehele cursus bestaat uit zes modules en een proefexamen. Afhankelijk van de antwoorden die je geeft, komen bepaalde vragen terug om ervoor te zorgen dat de leerstof goed wordt verwerkt. Het is daarom van belang dat alle modules geheel worden afgemaakt.


Schaerweijde hecht grote waarde aan het belang van regelkennis. Dit komt niet alleen de spelvreugde en het hockeyniveau ten goede. Een goede regelkennis draagt ook bij aan een veilig en respectvol sportklimaat.


Schaerweijde heeft, met de introductie van de nieuwe leeromgeving, de spelregels met betrekking tot de verplichte regelcursus aangepast.


A-jeugd


A-spelers zijn niet speelgerechtigd zonder behaald regelexamen

Heb je het regelexamen niet gehaald, neem dan zo snel mogelijk contact op met de arbitragecommissie.

Coaches en managers zijn verantwoordelijk voor het niet laten spelen van jeugdleden zonder geldig regelexamen.


Eerstejaars B-jeugd (en 2e-jaars zonder kaart)


Alle eerstejaars B zijn verplicht om examen te doen 

Dat wordt per team georganiseerd. Je krijgt ongeveer drie weken voor het examen per mail een oproep. Je hebt dan meer dan voldoende tijd om de interactieve leeromgeving af te maken.


Sanctiebeleid A- en B-jeugd

Op de examendag is er voorafgaand aan het examen een verplichte herhalingsles waarin de puntjes op de i worden gezet.


Twee dagen na ontvangst van de eerste email is je inschrijving onherroepelijk. (Je hebt dus maximaal twee dagen om per email te reageren indien je op de aangegeven dag geen examen kunt doen.) Daarna wordt alleen bij bijzondere omstandigheden dispensatie verleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor het juiste emailadres in LISA.


Je mag pas examen doen als je alle zes modules voor 100 % hebt afgemaakt. De laatste controle vindt plaats op de avond voor het examen om 22.00 uur.


Schaerweijde betaalt de kosten van de de opleiding en het eerste examen indien op tijd alle zes modules voor 100% zijn afgemaakt en de kandidaat aanwezig is in de herhalingsles en het examen. In alle andere gevallen worden de kosten van het examen vermeerderd met administratiekosten in rekening gebracht. Op dit moment bedragen deze kosten € 12,50.


Indien je zonder geldige reden de cursus niet afmaakt of niet op komt dagen bij het examen, ben je vanaf de examendatum niet meer speelgerechtigd totdat het examen is gehaald.


Ouders D-jeugd

Gaat je kind in de D-jeugd spelen, dan is minimaal één van de ouders verplicht het regelexamen te halen. Afspraken hierover worden teamsgewijs via de manager gemaakt. Gemaakte afspraken zijn bindend en bij niet nakomen van deze afspraken worden kosten in rekening gebracht. Indien ook een tweede keer de afspraken niet worden nagekomen, wordt de zaak voorgelegd aan de tuchtcommissie van Schaerweijde.


Senioren en ouders van jeugdleden

Ook senioren en ouders van jeugdleden worden aangemoedigd de regelcursus te volgen. Na het behalen van het examen ontvang je dan een clubscheidsrechters- kaart en kun je jouw team en andere teams helpen door te fluiten. Als je wilt deelnemen, kun je dit kenbaar maken aan de arbitragecommissie. Die neemt contact met je op en maakt nadere afspraken over de examendatum. Bij niet nakomen van de gemaakte afspraken worden wel de kosten doorbelast.