header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Arbitrage - Fairplay

Shake Hands protocol


Ook bij Schaerweijde……gewoon doen!


Voor de wedstrijd

Managers, coaches en scheidsrechters geven elkaar een hand en wensen elkaar een sportieve wedstrijd. Bij de toss doen de aanvoerders en scheidsrechters dit ook.

 

Bij aanvang

De twee teams stellen zich bij de middenstip, 2 minuten voor aanvang van de wedstrijd, in een lange rij richting beiden doelen op. Tussen hen in staan de scheidsrechters. (1)

 

Alle spelers van de thuisclub wensen de scheidsrechters en spelers van het bezoekende team een goede wedstrijd en geven een hand. Nadat ze de laatste speler een hand hebben gegeven, lopen ze rechtsom terug naar hun eigen helft. (2) 

Nadat de laatste speler van de thuisclub de eerste speler van de bezoekende club de hand heeft geschud, geven de spelers van de bezoekende club de scheidsrechters een hand en lopen dan rechtsom terug naar hun eigen helft. (3)

 

De scheidsrechters zorgen ervoor dat er, qua tijd, ruimte is voor Shake Hands en een kort eigen moment voor de teams. Scheidsrechters waarschuwen 2 minuten voor aanvang van Shake Hands. Teams stoppen dan met inspelen en ruimen het veld op.

 

Tijdens de wedstrijd

Een sportieve hand tijdens de wedstrijd misstaat niemand. 

 

Na de wedstrijd

Spelers van beide teams bedanken nabij de middenstip de scheidsrechters en de tegenstander. Coaches en managers bedanken elkaar en de scheidsrechters nabij de zijlijn.

 

Meer informatie

Voor meer informatie en een video kijk naar het item Sportiviteit met Respect op hockeycorner.nl