header-schaer-website-v6.jpg


Registratie Corona 

Coaching academy

Introductie 

De Schaerweijde Coaching Academy is in september 2014 opgericht om trainers en coaches de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen binnen datgene waar ze bij Schaerweijde mee bezig zijn, namelijk het training geven en het coachen van (jeugd) wedstrijden. De achterliggende gedachte om de Academy op te richten, is dat goed opgeleide trainers en coaches zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen als speler. Daarnaast zorgen goed opgeleide trainers en coaches er voor dat kinderen kwalitatief betere trainingen krijgen en beter begeleid worden tijdens de wedstrijden waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. 


Waarom?

Om er voor te zorgen dat alle jeugdspelers van Schaerweijde op een goede en veilige manier begeleid worden tijdens de trainingen en de wedstrijden, streeft de club ernaar om zoveel mogelijk trainers en coaches intern via de Schaerweijde Coaching Academy (SCA) op te leiden. De leerweg van de trainers en coaches bestaat uit een aantal opeenvolgende cursussen waarin de belangrijkste thema’s voor de doelgroep aan bod komen. De verschillende cursussen die dit seizoen gegeven worden zijn:

 • Trainer jongste jeugd (junioren)
 • Trainer jongste jeugd (ouders)
 • Trainer/Coach cursus nivo 1
 • Trainer/Coach cursus nivo 2
 • Trainer/Coach cursus nivo 3
 • Keeperstrainer cursus
 • Coach Cursus

Tijdens alle opleidingen staat de filosofie van Schaerweijde met betrekking tot het opleiden van spelers centraal: de ontwikkeling van het individu gaat boven teamprestaties. 


Doelstelling

Het uiteindelijke doel van de opleidingen is om door beter opgeleide trainers en coaches jeugdspelers met meer plezier en zelfvertrouwen te laten hockeyen waardoor ze zich beter kunnen ontwikkelen als individu en als teamspeler.

Naast dit hoofddoel worden door de opleidingen van de Academy ook diverse andere doelen bereikt:

 • Kwaliteit trainingen en wedstrijden van de hele club op hoger niveau - Teamprestaties worden verbeterd
 • Herkenbare manier van spelen bij Schaerweijde
 • Stimulering betrokkenheid binnen de club van ouders, vrijwilligers etc. die ook training willen gaan geven of coach van een team willen worden 
 • Individuele ontwikkeling van trainers, coaches en begeleiders
 • Trainingen gaan meer volgens vastgestelde structuur verlopen, gekoppeld aan de eisen die Schaerweijde stelt
 • Vrijwilligers blijven langer verbonden bij Schaerweijde


Voor wie?

De opleidingen zijn bedoeld voor alle (jeugd) trainers en coaches van Schaerweijde, zowel van de topteams als van de breedteteams. Het is de bedoeling dat zo veel mogelijk (jeugd) trainers een cursus gaan volgen zodat het niveau van de trainers en coaches over de gehele breedte van de club omhoog gaat. Vanuit de Coaching Academy zullen alle trainers en coaches bij Schaerweijde worden uitgenodigd om deel te nemen aan de voor hun passende cursus. Door sponsoring van onze business club, Club32, maakt de Coaching Academy mogelijk. Hierdoor zijn voor alle trainers en coaches van Schaerweijde de opleidingen kosteloos. Het enige wat we van de deelnemers vragen is dat men de opleiding in zijn geheel volgt om het beoogde doel, zowel individueel als voor de hele club, te bereiken. De Schaerweijde Coaching Academy is uniek in Nederland. Onze opleiding voor trainers en coaches heeft betrekking op top- én breedtesport , dat is anders dan bij andere Nederlandse topclubs. Dit past ook in het streven van Schaerweijde om een ambitieuze familieclub te zijn.

Voor vragen en aanmeldingen: [email protected]