header-schaer-website-v6.jpg
 

Opzeggen lidmaatschap

Voor hockey loopt het verenigingsjaar van 1 augustus t/m 31 juli.


Opzeggen van het lidmaatschap hockey dient plaats te vinden:

Jeugdleden vóór 1 april voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.

Senioren, Veteranen en Trimleden vóór 1 juni voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar.


U weet het zeker? U heeft er meerdere keren over nagedacht? U kan geen andere conclusie trekken dan het lidmaatschap op te zeggen?


Opzeggen kan uitsluitend via de Ledenadministratie, op de volgende wijze:
• per e-mail, [email protected]
• per brief, Ledenadministratie hockey, ZSV Schaerweijde, Postbus 395, 3700 AJ Zeist


Vermeld bij het opzeggen altijd uw naam, adres, woonplaats en relatienummer. Vermeld tevens dat het hockey jeugd, hockey senioren/veteranen of trimhockey betreft. De ledenadministratie zorgt ervoor dat de opzegging wordt verwerkt en ter kennisgeving wordt doorgestuurd naar het hockeybestuur en betreffende commissies.


U ontvangt altijd een bevestiging van uw opzegging. Indien u geen opzegging ontvangt, is de opzegging niet effectief ontvangen.


Let op: indien uw opzegging niet (effectief) ontvangen is voor de uiterste datum van 1 april (jeugd) of 1 juni (senioren),dan bent u de volledige contributie voor het volgende seizoen aan Schaerweijde verschuldigd.