header-schaer-website-v6.jpg
 

Automatische incasso

De inning van de hockey contributiebedragen vindt plaats via automatische incasso. 
Medio augustus ontvangt u de factuur voor de contributie voor dat seizoen. De inning van de contributie vindt plaats in 3 termijnen namelijk medio augustus, september en oktober. Wordt u lid na 1 oktober dan zal de contributie in 1 keer van uw rekening worden afgeschreven.
Bij deelname aan zaalhockey zal deze contributie apart worden gefactureerd en ge├»nd. 

De inning vindt plaats in 1 termijn in de maand januari. Automatische incasso verplicht het lid te zorgen voor voldoende saldo, om te zorgen dat automatische incasso ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. Tevens is het lid verplicht ZSV Schaerweijde een correct en actueel rekeningnummer door te geven.Bij de 2e en volgende stornering van de incasso, zal een bedrag van € 30 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien u geen toestemming tot automatische incasso aan ZSV Schaerweijde verstrekt, zal er per seizoen 30 euro administratiekosten boven op uw factuurbedrag in rekening worden gebracht.Voor nieuwe leden geldt: Het lidmaatschap van nieuwe leden wordt door de ledenadministratie geactiveerd, op het moment dat het formulier betreffende de automatische incasso in het bezit is van diezelfde ledenadministratie. 

Via onderstaande link komt u bij het incassoformulier, welke u ingevuld (en ondertekend!) als scan kunt mailen naar [email protected]. Via de mail heeft onze voorkeur, maar u mag het uiteraard ook per post verzenden. Klik hier om het machtigingsformulier te downloaden